کنیم» مستقیماً دخالت نکنید و به دولت و به آنجاهایی که باید مراجعه بشود، به مرکز قضاوت و امثال اینها مراجعه بفرمایید. ارشاد کنید مردم را، مردم را دلگرم کنید به انقلاب. الآن از همه جا دارند آیه یأس می‌خوانند که خیر، ایران ورشکسته شده، ایران نمی‌تواند دیگر اداره کند، ایران چطور شده. این حرفهایی که خوب دشمنان دارند می‌زنند، شما آقایان باید جبران کنید این تبلیغات را. آنها البته در سطح دنیا دارند تبلیغ می‌کنند و ما دستمان از آن تبلیغات وسیع کوتاه است. اسباب آن تبلیغات وسیع را نداریم، لکن حتی الامکان باید تبلیغ کنیم و در نمازهای جمعه، در جماعات، در اینها مردم را مطمئن کنیم به اینکه جمهوری اسلامی خیر است برای شما، اسلام خیر است برای شما و مطمئن بکنید به اینکه نمی‌خواهد دولتی که الآن در جمهوری اسلامی هست یا کسانی که در بالا هستند و قضاوت دارند، اینها نمی‌خواهند بر خلاف اسلام عمل کنند. اما مشکلات زیاد است، مشکلات هر استانی، شما از محل خودتان اطلاع دارید، مشکلات زیاد است. الآن نمی‌تواند دولت آنطوری که باید احاطه پیدا کند به همه جا و تصفیه عمومی حاصل بشود، برای دولت الآن میسور نیست، برای هیچ کس میسور نیست که بتواند یک - فرض کنید که - مملکتی که اینطور خراب شده، اینطور به دست آنها افتاده، اینطور تبلیغات سوء شده است پنجاه سال، حالا سابق را گیریم که بوده، پنجاه سال ما دیدیم چه جور تبلیغاتی بر ضد همه چیز شده است و چه جور فواحشی را ترویج کرده‌اند و چه جور مراکز فسادی را درست کرده‌اند و جوانهای ما را چطور به فساد می‌خواستند بکشند. لکن خوب، خدا به داد این کشور رسید و این انقلاب حاصل شد و بحمدالله رو به خوبی است همه چیز، همه چیز رو به رواج خوبی است. باید مردم را بیدار کنید که امروز شما دشمن زیاد دارید. همینها هم دشمنهای اسلامند، منتهی با اسم آخوند، اسلام را می‌خواهند چه [نابود] بکنند. نمی‌توانند صاف بگویند اسلام، با اسم آخوند و با اسم ملّا و اینطور چیزها اسلام را می‌خواهند از بین ببرند. و مردم مطمئن باشند به اینکه این دولت و این کسانی که در رأس هستند همه دارند کوشش می‌کنند که امور را اصلاح کنند، درست بکنند، اقتصاد را درست بکنند. فساد هم که بحمدالله نیست مگر توی خانه‌اش‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>