می‌خواهند در همه جای کشور، خصوصاً در دانشگاه، که مرکز علم و مرکز همه جهات کمالی انسانی است، نفوذ کنند. و چه بسا اشخاصی با ظاهر بسیار صالح و در حضور شماها بیشتر از شماها [در] قید و بند اسلام و فریاد «وا اسلاما» می‌زند [و] - خدای ناخواسته - از منحرفین باشد. آنها، همانطوری که شیطان با هر صورتی درمی‌آید و با هر حیله‌ای انسان را منحرف می‌کند، اینها هم شیاطین انسی هستند که به هر صورتی و به هر شکلی درمی‌آیند و ممکن است که در بین شما - خدای نخواسته - یک نفوذی بکنند. و اگر - خدای نخواسته - یک همچو نفوذی بشود، بدانید که انحراف در پیش است؛ گرچه به کوتاه مدت نشود، در دراز مدت انحراف خواهد شد. و لهذا، باید سعی خودتان را، کوشش خودتان را در انتخاب افراد برای این انجمنها بکنید و دقت کنید که افراد، افرادی باشند که سابقه آنها و قبل از انقلاب آنها و در انقلاب [آنها] درست معلوم باشد و با شناخت کامل در این انجمنها راه داده بشوند. این انجمنها فعالیتشان بسیار ارزش دارد، لکن یک همچو مسئولیتهایی دارند که مسئولیتشان هم بزرگ است. چنانچه مسئولیت توجه به همه جهات دانشگاه و نظارت به همه جهات دانشگاه راجع به اینکه انحرافی واقع نشود، استاد منحرفی - خدای نخواسته - وارد نشود و متصدیان امور - خدای ناخواسته - منحرف نباشند، این هم از امور مهمی است که باید بسیار رویش دقت بشود.
لکن توجه به این معنا که برای هر امر جزئی نباید شما به عنوان اینکه حزب الله هستید، برای یک امر جزئی افرادی [را] که صالح هستند، ولو سابق یک خطایی یا یک کاری که الزامی بوده است کردند، نباید کنار بگذارید. باید هرچه بکنید جاذبه داشته باشید و اشخاصی که اینها در حال حاضر خوب کار می‌کنند و مفید هستند، در دانشگاهها باشند و تعلیم و تربیت را بکنند، با نظارتی که همه دانشجویان در امور دارند.
در هر صورت کار، کار مهمی است و این کار مهم مسئولیتش هم مهم است. و من امیدوارم که شما برادرهای عزیز و عزیزان ملت موفق بشوید در این کار اسلامی - انسانی و دانشگاه‌های ما ان شاء الله، باز بشود و به کارهای خودش ادامه بدهد و برای این ملت اموری که لازم دارد، مهیا کند.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>