مجلس خبرگان، پشتوانه کشور
البته مسائل زیادی در پیش داریم و شما در پیش دارید که باز شیاطین دوره افتاده‌اند و نمی‌خواهند بگذارند این مسائل تحقق پیدا کند. یک، همین مجلس خبرگان است که امروز محل ابتلای همه است. مجلس خبرگان یک مجلسی است که باید شما و ملت [باید] بدانند که این مجلس پشتوانه کشور است برای حفظ امنیت کشور و حفظ استقلال کشور و حفظ آزادی برای کشور و اگر مسامحه در این امر بشود، یک تقصیری است که ممکن است جبران بعدها نشود این تقصیر. باید همانطوری که اعلام می‌کنند و آن روزی که اعلام می‌کنند که آقایان بروند و افرادی را که تعیین کرده‌اند بزرگان به آنها رأی بدهند و کسانی هم که خودشان میل دارند که رأی بدهند، بروند و شرکت بکنند.
در آراء آزادند؛ هرکس را می‌خواهند انتخاب کنند، ولیکن شرکت داشته باشند. اینطور نباشد که - خدای نخواسته - آمال و آرزوی استعمار را در ایران انجام بدهند. شرکت نکردن در این امر مورد آمال آن کسانی است که می‌خواهند این کشورها را و کشور اسلامی ما را به انحراف بکشانند و هرچه ذخایر دارند ببرند. از این جهت، من به همه ملت سفارش می‌کنم، به زن و مرد سفارش می‌کنم که هرکس به حد قانونی رسیده است، در این مجلس، در این انتخاب شرکت کند و افرادی که پیشنهاد می‌شود و انتخاب شده است؛ یعنی، پیشنهاد شده است، هریک را که خواستند، به او رأی بدهند، لکن شرکت کنند. این یکی از مسائل مهمی است که ما داریم و امروز دنبال این هستند که نگذارند این کار بشود؛ کارشکنی‌ها می‌کنند، اشکالات می‌کنند و این اشکالات و کارشکنی‌ها همه برای این است که از این مجلس می‌ترسند، از اینکه این مجلس تحقق پیدا کند و در موقع خودش بتواند کار خودش را انجام بدهد، می‌ترسند. از این جهت، نمی‌خواهند که این انجام بگیرد؛ چنانچه امروز بعد از اینکه دستشان از امور تخریبی تقریباً کوتاه شده است و در جبهه‌ها شکست خورده‌اند و در داخل و خارج رو به شکستند و شکست خورده‌اند، باز دنبال این هستند که مجلس را، دولت را، اینها را تضعیف کنند؛ دنبال این هستند که در بین مردم اشکالتراشی برای دولت بکنند یا برای مجلس.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>