و شما بدانید که این اشکالتراش‌ها و این اشخاصی که دوره می‌افتند و چیزهایی را اشاعه می‌دهند، اینها به خیر ملت نیست، به خیر شما نیست، به خیر اسلام نیست. امروز مجلس و دولت از ارگان‌هایی است که ما باید حفظشان کنیم. باید کوشش کنیم در اینکه این دولت محفوظ بماند و این مجلس محفوظ بماند. و این دولت خدمتگزار است و خدمتهای بسیار چشمگیری کرده است و دارد می‌کند، لکن خرابیها از بس زیاد است و از بس که گرفتاریها زیاد است؛ جنگ هست در کار، محاصره هست، محاصره اقتصادی هست، مخالفت همه کشورهای خارج به استثنای بعضی از آنها هست و کمک کردن به دشمنان ما و کمک نکردن به ماست، کارشکنی برای ملت ایران است و در یک همچو وضعیتی، آنها می‌خواهند که در داخل یک ایجاد اختلافی بکنند که از آن اختلاف آنها بهره گیری کنند.
موفقیت‌های دولت خدمتگزار
و شما بدانید که اگر این وحدتی که بین مسلمین هست و خصوصاً در بین ایران تحقق پیدا کرده است، از دست برود ما برمی‌گردیم - خدای نخواسته - به همان رژیمهای فاسدی که همه چیز این کشور را به باد دادند و نگذاشتند مغزهای متفکر این جوانهای ما به کار بیفتد. و ما الآن در صورتی که سه سال، چهار سال از جمهوری اسلامی گذشته است، می‌بینیم که در همه جا به کوشش دولت و به کوشش جوانها کارها دارد راه می‌افتد.
کارخانه‌ها با کوشش خود جوانها دارد راه می‌افتد. و در عین حالی که ما در سه سال تقریباً در جنگ هستیم، مع ذلک دولت آنطور اقدام کرده است و آنطور خدمت کرده است که نگذاشته است که قرض بکند کشور ما از خارج، در حالی که صدام در عین حالی که همه کشورهای متمکن و دارای قدرت با او موافقند و همراهی می‌کنند و مجانی به او می‌دهند و چه، مع ذلک، میلیاردها ارز خودش را از بین برده است و میلیاردها قرض کرده است. و دولت ما بحمدالله، با کوششی که دارد و با وحدت نظری که هست بینشان ان شاء الله و با وحدتی که مابین ملت و دولت است، هم ارز را بالا برده‌اند به‌طور چشمگیر و هم از هیچ‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>