جا تاکنون قرض نکرده‌اند و ما باید تشکر کنیم از یک همچو دولتی.
و اگر اشکالی فرض کنید یک وقتی داریم - که حتماً بدانید از روی سوء نیت آنها کاری نمی‌کنند - چنانچه یک وقت اشتباهی داشته باشند، اشتباه را باید به‌طور معقول تذکر داد. و وقتی که به‌طور معقول تذکر دادند، آنها در صدد رفعش برمی‌آیند. من اعلام می‌کنم به همه ملت که امروز مخالفت با دولت، مخالفت با مجلس، مخالفت با جمهوری اسلامی، مخالفت با ارگان‌هایی که در جمهوری اسلامی است، مخالفت با اسلام است و موجب تباهی این کشور و این ملت خواهد شد. باید همه پشتیبان باشند و همه توجه کنند به اینکه در یک همچو مشکلاتی، اینطور گرفتاریها را دارند به تدریج، ان شاء الله، رفع می‌کنند. این موجب تشکر ملت باید باشد. به مجرد اینکه در ذایقه یکی یک مطلبی درست نیست، فوراً هجوم نکنند و [اینکه‌] کارشکنی بکنند و - عرض بکنم - تضعیف بکنند دولت را. و همین‌طور راجع به مجلس، که مجلس در رأس همه امور واقع است، باید تأیید بکند ملت و هیچ وقت اینطور نباشد که تضعیف بکند. و من امیدوارم که ملت توجه کامل داشته باشد و این تحکیم وحدتی که شما در نظر دارید، باز موفق بشوید و ملت موفق بشود که در بین همه افرادی که در کشور هست، بین همه افرادی که مشغول خدمت هستند، تحکیم وحدت بشود و همه آنها مشغول کار باشند و دلگرم مشغول کار باشند. موجب سستی و سردی فراهم نشود، موجب دلگرمی باشد ملت برای مجلس و دولت تا اینکه بتوانند انجام خدمت بکنند. خداوند ان شاء الله، همه شما را و همه ملت را هدایت به راه راست بکند و همه ما را خدمتگزار به اسلام و خدمتگزار به مسلمانها و خدمتگزار به کشور [قرار دهد.].
والسلام علیکم و رحمة الله
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>