سخنرانی
زمان: صبح 13 آذر 1361 / 18 صفر 1403
مکان: تهران، جماران
موضوع: اهتمام به امر کشاورزی و آبادانی ایران
حضار: نوری، عبدالله (نماینده امام در جهادسازندگی) - اعضای شورای مرکزی جهادسازندگی
بسم الله الرحمن الرحیم
تلاش برای آبادانی کشور
از مسائلی که شما و دیگران گزارش داده‌اند، بسیاری از خیانتهایی که به این کشور و مردم گردیده است کشف می‌شود که چه کوششهایی در جهت باز داشتن ما از همه چیز انجام شده و جلوی مغزهایی که می‌توانستند کار بکنند و پیشرفت علمی داشته باشند را گرفته و کشاورزی ما را از بین بردند. شما می‌بینید که چقدر از زمینها هنوز بلااستفاده و چه مقدار از آبها مانند آب کارون به هدر می‌رود. آنها به اسم اینکه ما می‌خواهیم پیشرفت داشته باشیم و مملکت ما مملکت صنعتی باشد، مسئله «اصلاحات ارضی» را بهانه کردند. قضیه آنها قضیه کلاغی شد که می‌خواست راه رفتن کبک را یاد بگیرد که راه رفتن خودش را هم فراموش کرد که خدا خواست و مملکت را از دست آنها گرفت و مسائل و تصمیمات به دست خود مردم افتاد.
اینکه شما گفتید در کارها هماهنگی وجود دارد، کار [ی‌] بسیار خوب و صحیح است.
زیرا تا امور آنگونه اجتماعی نباشد و همه افراد یک رویه و هدف را نداشته باشند، کارها پیش نمی‌رود. امروز همه مردم ما می‌خواهند به اسلام و کشورشان خدمت کنند. و ما می‌بینیم در عین حال که این کشوری که به دست ما افتاد [ه‌] هیچ پیشرفتی نداشته است، اما انسانهای آن تبدیل به انسانهای پرشور و فعال گردیده‌اند، که همین دلیل است [بر این‌] که ما می‌توانیم همه کارها را خودمان انجام دهیم. اگرچه امریکا نمی‌خواهد و نمی‌گذارد که ما کار بکنیم، ولی ما و ملت ما به یاری خداوند، بنا داریم کاری بکنیم که‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>