آنها نتوانند مانع باشند. و در این جهت لازم است افراد با علوم آشنا شوند؛ البته علمی که در خدمت مردم باشد. در هر صورت، مسئولیت ما امروز زیاد است و باید خودمان مملکتمان را آباد کنیم، و اگر این کار را نکنیم، شکر خدا را بجای نیاورده‌ایم. مسئله کشاورزی در کشور ما در رأس امور است. بحمدالله، مملکت از نظر منابع طبیعی، همه چیزش خوب است. آب و زمین خوب دارد و مردمش آگاه و در فکر کشاورزی هستند و دولت باید آنها را تشویق و تقویت بنماید و امکانات لازم را در اختیار آنها بگذارد.
تقویت روح ایمان مردم
من از زحماتی که آقایان می‌کشند خیلی تشکر دارم و عمده این است که این کارها را خدا اجر می‌دهد و خدمت به این مردم و خصوصاً روستاییان از بین نمی‌رود. و شما کوشش کنید با افرادی که تماس دارید با استفاده از روحانیون و موعظه، روح ایمان را در آنها تقویت کنید که اگر جنبه ایمان مردم تقویت شد، همه امور به راحتی انجام می‌شود.
مثلاً همین جهاد، در جنگ چقدر کار کرده است. این به خاطر جدیتی است که جوانها دارند و کشور را از خودشان می‌دانند و برای خدا کار می‌کنند. وقتی ایده آنها این باشد کارها بخوبی پیش می‌رود و اینطور نباشد که اگر کسری پیدا کردید و یا مشکلی در کارتان پیش آمد دلسرد شوید. به کار خودتان ادامه دهید. من همه شما را دعا می‌کنم و امیدوارم خداوند به شما توفیق خدمت به این مستمندان را که از بزرگترین عبادات نزد اوست، عنایت فرماید.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>