تأییدیه
زمان: 15 آذر 1361 / 20 صفر 1403
مکان: تهران، جماران
موضوع: تأیید مراتب امانتداری و خدمات آقایان حسن صانعی، سید هاشم رسولی محلاتی و محمد حسن رحیمیان
مخاطب: ملت ایران
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدللَّه رب العالمین، و الصلوة علی محمد و آله الطاهرین.
انگیزه اینجانب در نوشتن این چند سطر، ادای حق اخوت نسبت به شخصی که از جمله سابقه دارترین دوستان وفادارم بوده و اکنون نیز می‌باشد. و چون احتمال قریب می‌دهم که پس از درگذشت من کسانی که با من نظر بی‌مهری دارند با بعض دوستان عزیزم بدرفتاری نمایند و مورد تهمت غیر اسلامی - انسانی قرار گیرند احتمال تکلیف دادم که ادای شهادت بنمایم، و بیشتر کسی که از دوستان من ممکن است مورد هجوم شود برادر و فرزند عزیزم آقای آقا شیخ حسن صانعی - حفظه الله - است که در امور مالی و وجوه شرعیه از دیگران بیشتر دخالت داشته، و شاید از این ناحیه خدای نخواسته به ایشان تهمتی وارد شود.
لهذا من، بیْنی و بین الله شهادت می‌دهم که از اول زمانی که با من آشنا شده و متصدی امور مالی گردیده‌اند چه قبل از 15 خرداد و تبعید من به خارج، و چه پس از بازگشت از تبعید، و چه اوقاتی که انفرادی متصدی بودند، و چه پس از آنکه به واسطه زیادی کار و بعض مصالح با شرکت جنابان: آقای حاج سیدهاشم رسولی و آقای رحیمیان - حفظهماالله تعالی - متصدی شده‌اند - با کمال صداقت و امانت و صمیمیت بوده و هستند، و دیناری تجاوز و تعدی به وجوه شرعیه ننموده‌اند، و با تمام همت وجدیت و حسن نیت، اینجانب را اعانت نموده، و هرگز چشمداشت مادی نداشته و ندارند. و اکنون نیز که‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>