با آقایان مذکور به اعانت اینجانب صرف عمر می‌نمایند، تمام این آقایان امین و صالح و خدمتگزار به اسلام می‌باشند.
خداوند تعالی اینان و همه خدمتگزاران به اسلام را از شرّ بدخواهان و منحرفان حفظ فرماید، و توفیق اطاعت از خداوند تبارک و تعالی و خدمت به بندگان او مرحمت فرماید.
والسلام علی عبادالله الصالحین.
دوشنبه 15 آذر 1361 / 20 صفر 1403
اربعین سید و سرور شهیدان - سلام الله و صلواته علیه و علی اصحابه و اولاده
روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>