«سیرالی الله» است و لهذا، پیامبر می‌فرماید که ضَرْبَةُ علیّ یَوْمَ اْلخَنْدَق افْضَلُ مِنْ عِبادَةِ الثَقَلَیْن‌ (1) این برای این است که «سیرالی الله» است.
استقامت در راه هدف
وقتی بنا شد که ما بخواهیم با منحرفین در جنگ باشیم - نه جنگ آنطوری که تفنگ بکشیم - وقتی ما می‌خواهیم که جهات معنوی را بکشیم در مادیات، مادیات را هم بکشیم در طرف معنویات، این موفق می‌شود انسان آخرش، و لوکار مشکل است، لکن اینطور نیست که نباشد، نشود؛ یک امری است که انسان موفق می‌شود، وقتی که وارد عمل شد موفق می‌شود. شما ببینید در همین قضیه پیروزی ملت بر آن رژیم منحط سابق، خوب ابتدایش کسی توهّم این را نمی‌کرد که بشود این ملتی که هیچ دستش نیست با یک دولتی که همه چیز دستش هست و همه دولتها هم با او هستند، روبرو شود؛ اصلاً تصور این معنا برای هرکس که وارد مسائل می‌شد مشکل بود. و لهذا، آنهایی که این تصور در آنها قوی بود، همیشه سفارش می‌کردند که نباید بشود. لکن دیدید که وقتی بنا گذاشت ملت به اینکه یک کاری بکند، وقتی روی این بنا در میدان وارد شد، به آخر می‌رسد.
رساندن به آخر، یک کار بزرگی بود که ما نمی‌توانیم درست حجمش را الآن متوجه بشویم که ملت ما چه کرد.
یکی از نویسندگانی (2) که نوشته‌های مفصلی دارد، توسط یکی از آقایان به من پیغام داده بود که شما خودتان هم نمی‌دانید چه کردید. راست می‌گوید این را؛ برای اینکه یک امری که در ایران واقع شد یک امری بود که مورد توجه ماها هم نبود که چه هست و می‌خواهد چه بشود. هر قدمی که ما برداشتیم، شما برداشتید، خداوند یک قدم دیگر راهش را نشان داد. اصلاً تمام قدمها اینطور بود که کانَّهُ چراغ را خدای تبارک و تعالی‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>