حکم
زمان: 14 دی 1361 / 19 ربیع الاول 1403
مکان: تهران، جماران
موضوع: اجازه اجرای مقررات انضباطی در مورد متخلفین نظامی و انتظامی
مخاطب: رئیس ستاد مشترک - فرماندهان نیروهای سه گانه ارتش - فرمانده ژاندارمری - ریاست شهربانی (1)
بسم الله الرحمن الرحیم
ریاست ستاد مشترک و فرماندهان نیروهای سه گانه و ژاندارمری و ریاست شهربانی کل کشور برای حفظ نظام و عدم هرج و مرج و بی‌بندوباری در قوای نظامی و انتظامی مجازند با رعایت احتیاط کامل مقررات انضباطی متخلفین نظامی و انتظامی را اجرا نمایند، و در این رابطه به فرماندهانی که مطمئن هستند از این اجازه سوء استفاده نمی‌کنند در موارد ضروری اجازه دهند.
14/10/1361 / 19 ربیع الاول 1403
روح الله الموسوی الخمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>