جایی را قبضه کنند و یک جایی را بگیرند، و نمی‌دانم چه. همان طوری که خوب، به ایران هم نسبت می‌دهند که می‌خواهند اینها همه کشورها را بگیرند و امپراتوری - مثلاً - عثمانی را برگردانند. این‌طور نیست که ایران یک همچه خیالی داشته باشد که برود امپراتوری؛ اصلاً اسلام وضعش این‌طور نبوده است. جنگهای اسلام این‌طور نبوده است که برای این باشد که امپراتوری به دست بیاورد؛ برای این بوده است که امپراتوریهایی که ظالم بوده‌اند کنار بگذارند و یک عدل اسلامی پیش بیاورند.
قضاوت منصفانه در بررسی مسائل انقلاب
الآن هم کسانی که در داخل هستند و انصاف دارند، و این‌طور نیستند که غربزده باشند و همان فرم غرب را بپسندند، اگر از آن فرم گذشت دیگر بگویند اینها دیگر نه انسانی است ونه هیچ.
آنهایی که می‌توانند مسائل را آن طوری که هست بفهمند، می‌بینند که ایران از آن وضعی که سابق داشته، برگشته به چه وضعی؟ بانوانش را وقتی ملاحظه کنید، بانوان آن وقت چه می‌کردند، حالا چه می‌کنند. الآن می‌بینید که این بانوان در صحنه هستند و برای کشور خودشان کار می‌کنند. در جنگ که الآن هست، این بانوان مشغول به کار هستند.
وقتی که هرجا آدم نظر می‌کند و در تلویزیون تصویرشان را نشان می‌دهند می‌بیند به جان و دل دارند خدمت می‌کنند. و در سابق اگر یک چیزی پیش می‌آمد هیچ یک از آن کسانی که آن وقت در مجلس بودند مثلاً از خانمها یا در جاهای دیگری بودند حاضر نبودند یک کلمه راجع به این مسائل، یک قدم راجع به این مسائل بردارند. آنها همه در فکر این بودند که کارهای دیگری انجام بدهند. و من تعجب می‌کنم از اینکه این دو روز که هفده دی (1) بود و وقت این بود که رضاخان آن کار را کرد و آن صدمه را به بانوان ما وارد آورد، من گمان نمی‌کردم که بانوانی باشند که حالا هم باز اسم او را بیاورند؛ او را مثلاً بخواهند و بگویند که خدمتگزار بوده است. لکن در خارج خوب، هستند یک‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>