اسلامی سیلی خورده و منافع نامشروعشان از دست رفته و از اسلام و مسلمانان بیزارند.
تأسف ما از مخالفت و دشمنی بعض دولتهای منطقه است که با اسم اسلام با اسلام و جمهوری اسلامی به مخالفت برخاسته، و هر روز با تهمتها و افتراها جمهوری اسلامی را مورد هجوم قرار می‌دهند. تأسف‌آور است که اسلام و قرآن کریم مسلمانان را به وحدت دعوت و از تفرقه و تنازع نهی می‌فرماید، (1) و بعض از دولتهای مدعی اسلام با امریکا و اسرائیل هم صدا شده و به تفرقه و تنازع بین مسلمین دامن می‌زنند.
جای بسی تعجب است که امریکا از اسرائیل غاصب حمایت می‌کند، و به دولتها و ملتهای عرب چنگ و دندان نشان می‌دهد و دولتهای عرب را تهدید می‌کند؛ و دولت و ملت شریف ایران نفت را از اسرائیل قطع می‌کند، و اعلام پشتیبانی از عرب می‌کند! و مسلمانان را به مخالفت با امریکا و صهیونیسم برمی‌انگیزد و بعض دولتهای عربی به جای آنکه با برادر مسْلم خود به حکم قرآن کریم هم آواز شده و دست اتحاد و دوستی بدهند و از قدرتمندترین و متعهدترین رژیم به اسلام در منطقه به سود خود و ضرر دشمن و اسلام کمک گیرد، با شایعه سازی و تهمت و افترا ایران را از خود می‌رنجاند برای دوستی با امریکا و اسرائیل، که دوستی آنها جز به نفع آنان و ضرر منطقه نتیجه نخواهد داد.
اینجانب از جنابعالی، که این حقیقت را لمس نموده و امریکا و اسرائیل را محکوم می‌کنید و به دولتهای اسلامی که به احکام اسلام پایبند هستند وفادار هستید، تشکر می‌کنم. و دولت و ملت ایران در کنار دولت و ملت شما و دیگر مسلمانان متعهد به اسلام، با «دوستِ با اسلام» دوست و با «دشمن با اسلام» دشمن می‌باشند. و ما عقیده داریم تا نفوذ دولتهای بزرگ، خصوصاً امریکا در کشورهای اسلامی باقی است مسلمانان نمی‌توانند به ارزشهای اسلامی و انسانی خود برسند. و از شما و دوستان شما می‌خواهم که به دولتهای اسلامی و خصوصاً دولتهای عربی نصیحت کنید که به فرمان خداوند متعال سرنهند و اخوت اسلامی را پایبند باشند.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>