و اخیراً تذکر می‌دهم که اصرار ما در این امر اسلامی برای اطاعت از فرمان قرآن مجید است؛ وگرنه ایران بزرگ با این انسجامی که بین دولت و ملت است و اعتمادی که به یاری خداوند متعال دارد، که صدام متجاوز را تأدیب کرد که از تجاوز خود به خاک همسایه مسْلم خود آنچنان پشیمان گردید که دست دریوزگی به جانب دوست و دشمن دراز و با آنکه بسیاری از دولتهای قدرتمند و دولتهای بی‌توجه منطقه، سخاوتمندانه به او کمکهای مالی و تسلیحاتی و پرسنلی می‌نمایند، نتوانستند او را از این تنگنا و دامی که خود برای خود تحصیل نموده نجات دهند. و حوادث عالم درسهای عبرتی است برای متفکران.
در خاتمه ما پشتیبانی خود را از دولت شما و سایر دولتهای متعهد به اسلام اعلام، و اسرائیل را در تجاوزهای غیرانسانی، خصوصاً از الحاق بلندیهای جولان به اراضی مغصوب خود و از تجاوز به مظلومین جنوب لبنان، محکوم می‌کنیم. از نصیحت برادرانه در موضوعی که تذکر دادید متشکرم؛ لکن مسائلی که شاید از نظر جنابعالی پوشیده باشند در کار است که مقامات مسئول ایران برای شما شرح می‌دهند تا حقیقت مسائل جاری در کشور ما نزد شما روشن شود. به امید وحدت کلمه مسلمین در مقابل ستمگران جهان. والسلام علیکم و رحمة الله.
روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>