سخنرانی
زمان: صبح 7 بهمن 1361 / 12 ربیع الثانی 1403
مکان: تهران، جماران
موضوع: نقش نیروهای انتظامی در جامعه و بیان وظایف و رسالت آنان
حضار: موحدی کرمانی، مهدی (نماینده امام در شهربانی) - صمیمی (رئیس شهربانی کل کشور) - رؤسای شهربانیهای مراکز استانها - رؤسای دوایر مختلف شهربانی
بسم الله الرحمن الرحیم
وحدت، ضامن بقای انقلاب
این از برکات انقلاب است که ماهایی که در آن وقت از هم جدا بودیم، ما شما را می‌دیدیم فرار می‌کردیم، شما هم میل نداشتید ماها را ببینید، شماها را نمی‌گویم، آنهایی که بودند، انقلاب بحمدالله این جدایی را از هم برداشت، و ما همه خودمان را از هم می‌دانیم. یعنی همه ایران یک گروه است، یک حزب الهی است، یک گروه است، و این یکی از نعمتهایی است که ما باید قدرش را بدانیم. و هرچه برکات بر این کشور وارد می‌شود از همین کانال است که دولت و قوای نظامی و قوای انتظامی و روحانیون و بازاری و همه ببینند که خودشان در یک صف واقع شده‌اند، یک صف طولانی است که همه در صف واحد واقع شده‌اند، و نه این می‌خواهد به او ظلم کند، نه او می‌خواهد کلاه سر این بگذارد. آن وقتی ان شاء الله به مقصد اصلی می‌رسیم که همه ما، آحاد ما وظیفه اسلامی‌اش را بداند، که یک کشوری که همه گرگها در اطراف نشستند و منتظرند فرصت پیدا کنند و حمله کنند، ما باید چطور خودمان باشیم. و این را مطمئن باشید که همیشه این قدرتهای بزرگ از داخل می‌پوسانند تا بتوانند کاری بکنند. اگر داخل مستحکم باشد، آنها اصل بنایشان بر این نیست، نمی‌توانند هم، چون می‌دانند موفق نمی‌شوند. از این جهت، آنها کوشش دارند که یک راهی را از خود داخل پیدا بکنند، و از آن راه که نقطه ضعف است، از آن راه اشخاصی را وادار کنند که خود اشخاص و خود گروهها یک‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>