چیزی برای آنها پیش بیاورند. همه کودتاها هم که در دنیا می‌شود همین طوری است که قدرتهای بزرگ راهش را نشان می‌دهند به یک نظامی، به یک - عرض می‌کنم که - قدرتمند، و او وارد می‌شود در عمل و کودتا می‌کند و قدرت را در دست می‌گیرد، و همان‌طور که آنها می‌خواهند عمل می‌کند. اگر مردم همه تکلیف خودشان را این بدانند که ما همه‌مان می‌خواهیم به یک کشور خدمت بکنیم، یک نظامی است خدمت نظامی بکند، یک انتظامی است خدمت انتظامی می‌کند، یک روحانی است خدمت روحانیت بکند، بازاری خدمت بکند، و - عرض بکنم که - کشاورز خدمت بکند، کارمندان دولت همه خدمت بکنند، کارگرها همه برای یک مقصد خدمت بکنند، مطمئن باشید اگر یک همچه چیزی را ان شاء الله تحکیم کردیم و پیش آمد، و الآن هم تقریباً دارد درست می‌شود، دیگر به شما طمع نمی‌کنند. دیگر آنهایی که می‌خواستند شما را، همه را بخورند دیگر تهدید نمی‌توانند بکنند، مأیوس می‌شوند. از این جهت که آن چیزی که در رأس همه امور است این است که این که خدا به ما داده است حفظش کنیم. ما الآن درست توجه نداریم که چه شده است، چون ما واردش هستیم. ما وقتی که وارد هستیم در یک مسئله‌ای، همه وارد هستند در یک چیزی، نمی‌دانند که قضیه عمقش چقدر است و چقدر مهم بوده است. الآن آنهایی که از خارج هستند، مانده‌اند در خارج، آنها گاهی وقتها نظر می‌دهند به اینکه خود شما هم نمی‌دانید قضیه چه است. یک قدرت آن طوری را خود مردم بریزند و خود آنهایی که ید او بودند کمک کنند به مردم، و ملحق بشوند به مردم، و یک طوری درست بشود که کار را از آنها بگیرند. آن هم چه اشخاصی، از آنهایی که همه دولتها با آنها موافق بودند، همه اصرار می‌کردند که باید این (1) باشد، این را بگذارید باشد. گاهی هم از داخل یک همچه حرفهایی می‌زدند. این کار، کار بسیار بزرگی بود که خدای تبارک و تعالی به ما عنایت کرد، این نعمت را باید ما شکرش بکنیم، شکرش این است که همه‌مان به وظیفه‌مان عمل بکنیم.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>