این چیزها را نمی‌خواهد! و فرق ما بین یک دولت اسلامی و یک ارتش اسلامی، با یک دولت غیر اسلامی و ارتش غیر اسلامی این است که اینها اگر چنانچه - خدای نخواسته - شکست هم بخورند، دستشان را پیش دیگری دراز نمی‌کنند. اینها عار این را که به دیگران بگویند بیایید و به ما کمک کنید، تحمل نمی‌کنند. اینها مسلم‌اند. اینها پیش خدا و به درگاه خدا دست دراز می‌کنند و کسی که به پیشگاه خدا دست خودش را دراز کرد، همه را پشت سر می‌گذارد.
توجه جوانان به دانشکده‌های افسری
و من امیدوارم که شما عزیزانی که در دانشکده افسری هستید و امید آتیه ایران و اسلام هستید، با توجه به خدای تبارک و تعالی و تحکیم ایمان خودتان، که دنبال آن استقلال فکری، استقلال عملی هست، تحصیلتان را به آخر برسانید و ان شاء الله برای این ملت - که شما همه نور چشمان همه ما هستید - برای این ملت، پیروزیهای بالاتر را ان شاء الله به هدیه بیاورید.
و از اموری که من باید عرض کنم این است که من به ملت عزیز عرض می‌کنم و جوانهایی که هستند، که توجه به این دانشکده‌های افسری و به دانشگاه‌های افسری داشته باشند و بروند در آنجا، که این یک مسئله‌ای است که برای ایران امروز مهم است.
وما امیدواریم که با توجه خود ملت به این مراکز و آمدن و اسم نوشتن و این‌طور چیزها، یک ارتش قوی‌ای پیدا بکنیم و بحمد الله الآن هم هست، لکن قویتر از این که در مقابل هیچ قدرتی سر خضوع نیاوریم و شکسته نشویم.
استقبال از صلح شرافتمندانه اسلامی
ان شاء الله، خداوند شماها را حفظ کند. و ما باز هم تکرار می‌کنیم این معنا را که ما یک مردمی هستیم که برای خاطر اسلام دفاع داریم می‌کنیم؛ هجوم به ما شده است و هجوم را دفاع می‌کنیم و از اول هم همین بود، لکن در عین حال از اول هم صلح طلب بودیم - و صلح یکی از اموری است که ما به تبع اسلام قبول کردیم، صلح اسلامی، صلحی که برادر
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>