حکم
زمان: 20 بهمن 1361 / 25 ربیع الثانی 1403
مکان: تهران، جماران
موضوع: موافقت با ضوابط پیشنهادی برای عفو زندانیان
مناسبت: سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی
مخاطب: موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم (رئیس دیوانعالی کشور)
[
بسمه تعالی
الف - کلیه کسانی که به حکم دادگاه‌های عمومی، انقلاب، نظامی به کیفر حبس یا دیگر.
مجازاتهای اصلی یا تکمیلی، محکومیت قطعی یافته‌اند - جز حکم قصاص و حدود و دیات که طبق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی حکم شده باشد - به مناسبت پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در 22 بهمن به شرح زیر مشمول عفو و بخشودگی رهبر کبیر انقلاب قرار می‌گیرند:
1- کسانی که به علت ارتکاب جرایم عمدی و یا غیر عمدی به کیفر حبس و جزای نقدی و اقامت اجباری محکوم شده‌اند در صورتی که رضایت شاکی یا مدعی خصوصی را اخذ کرده یا ضرر و زیان مورد حکم دادگاه را پرداخت ایداع کرده باشند.
2- کسانی که شاکی یا مدعی خصوصی ندارند، دادسرای مربوط با توجه به قانون (52) مصوب 27 / 7 / 61 نصب امین وفق قانون امور حسبی اقدام می‌نماید.
3- کسانی که به علت عجز از پرداخت جزای نقدی و ضرر و زیان دولت و مؤسسه دولتی یا حقوق دیگر دولتی در زندان به سر می‌برند در صورتی که دادستان مجری حکم عدم بضاعت آنان را احراز کند، جزای نقدی و یا ضرر و زیان دولت بخشوده و از زندان آزاد می‌شوند. دادسرای مجری حکم می‌تواند از گروهی رؤسای زندانها یا مددکاران و یا انجمن حمایت زندانیان استفاده کند.
4- در صورتی که جرم جنبه عمومی داشته باشد.
5- نوجوانانی که سن آنان کمتر از هجده سال تمام و بیش از پانزده سال تمام است و احکام آنان بوسیله دادگاه‌های اطفال و یا دادگاه‌های جنحه به قائم مقامی دادگاه‌های اطفال صادر شده است.
6- معتادینی که مواد مکشوفه از آنها به میزان مندرج در ماده هجدهم لایحه قانونی تشدید مجازات‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>