یک امر لازم می‌داند و دولت در رابطه با آن حقاً تمام کوشش را می‌کند، لکن تذکر و تکرار در امور مهم، لازم است، و باید هر روز ابعاد کمک به جبهه‌ها را بیشتر گسترش دهد و تا فتح نهایی ان شاء الله تعالی برنامه دفاع را در رأس همه برنامه‌ها قرار دهد.
بحمدالله تعالی قوای مسلح اسلامی در دفاع از اسلام و میهن عزیز، عاشقانه از ابتدای هجوم اشرار تاکنون با نثار جان و خون و با عشق به لقاء الله قوای شیطانی دشمن را در هم شکسته و در هر مرحله از مرحله قبل نیرومندتر و متعهدتر به رزمندگی دلیرانه خود ادامه داده‌اند. و همه ما و میهن اسلامی ایران مرهون خدمات ارزنده آنان هستیم. و اگر نبود قدرت روحی و الهی آنان، معلوم نبود کشور ما با اینهمه دشمن و کمکهای قدرتهای بزرگ و کوچک به کجا کشیده می‌شد. و ملت مجاهد متعهد که در طول انقلاب و جنگ تحمیلی از کمکهای شایان به جبهه‌ها و پشت جبهه‌ها دریغ نکرده است، و یکی از ارکان پیروزی، حضور ملت در همه صحنه‌ها خصوصاً صحنه جنگ است. والحق، این ملت نمونه در پیشگاه خداوند تعالی ارزشی عظیم دارد، و امید و توقع است که برای حفظ اسلام و کشور اسلامی خود بر حجم کمکها افزوده شود که بحمدالله می‌شود؛ چنانچه بر حجم مخارج دولت هر روز افزوده می‌شود. در زمانی که حضور و کمک ملت شریف ایران به دولت و جبهه‌های جنگ هر روز بیشتر می‌گردد، عده‌ای از محتکران و گرانفروشان خدانشناس دست از این حرفه کثیف بر نمی‌دارند و به حال خود و کشور خود دلسوز نیستند، اینان باید از غضب الهی بترسند و بیش از این خود را در پیشگاه خدا و خلق خدا رسوا نکنند.
ه - درباره فرهنگ هرچه گفته شود کم است. و می‌دانید و می‌دانیم اگر انحرافی در فرهنگ یک رژیم پیدا شود و همه ارگانها و مقامات آن رژیم به صراط مستقیم انسانی و الهی پایبند باشند، و به استقلال و آزادی ملت از قیود شیطانی عقیده داشته باشند و آن را تعقیب کنند، و ملت نیز به تبعیت از اسلام و خواسته‌های ارزنده آن پایبند باشد، دیری نخواهد گذشت که انحراف فرهنگی بر همه غلبه کند، و همه را خواهی نخواهی به انحراف کشاند، و نسل آتیه را آنچنان کند که انحراف به صورت زیبا و مستقیم را راه‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>