فرهنگ، در همه اموری که یک کشوری احتیاج به آن دارد؛ اگر اینطور شد غیرمتعهد می‌شوید و می‌توانید سرپای خودتان بایستید. و اگر این افراد وارد شما باشند نمی‌گذارند شما غیرمتعهد بمانید و شما را وابسته می‌کنند و شما را بدتر از تعهد درست می‌کنند؛ برای اینکه، تعهد طرفینی است، این برای او تعهد می‌کند او برای این تعهد می‌کند. اما اینها می‌خواهند وابسته کنند و بی‌چون و چرا همان‌طور که خودشان وابسته هستند و برای آنها کار می‌کنند و همه دارایی کشور خودشان را با آن فقرایی که سرتاسر کشورشان هست به جیب ابرقدرتها می‌ریزند، اینها وقتی که وارد بشوند در بین شما همین کار را سر شما درمی‌آورند. من امیدوارم که غیرمتعهدهای واقعی در فکر بیفتند و این اشخاص فاسد تفاله را بیرون بریزند تا بتوانند برای کشورهای خودشان و برای ملتهای ضعیف یک کاری انجام بدهند.
ان شاء الله خداوند به همه شما سلامت و صحت عنایت کند، و همه ما و شما را فعال کند در راه خدمت به مستضعفین، در راه خدمت به مستمندان، در راه سوادآموزی، در راه آموزش، در راه پرورش و همه شما ان شاء الله به خدا سپرده باشید.
والسلام علیکم و رحمة الله
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>