کج رفتاران و منحرفان مهلت ندهند که با اعمال غیرانسانی - اسلامی خود عمداً یا از روی نادانی و بی‌بند و باری چهره مقدس جمهوری اسلامی را بر خلاف آنچه هست نمایش دهند. باید عدالت اسلامی در حق آنان بدون غمض عین اجرا شود. و لازم به تذکر است که در حق مجرمان و منحرفان از خدا بیخبر هم نباید از معیارهای اسلامی و حدود و تعزیرات مقرره تجاوز گردد که آن خود نیز از نظر عدالت اسلامی جرمی است که موجب کیفر است. از خداوند متعال توفیق و تأیید آنان را می‌خواهم که طوری با قاطعیت و سرعت عمل نمایند که جمهوری اسلامی بتواند ادعا کند که در کشور ما عدالت اسلامی را به‌طور کامل اجرا نموده است. و از امور لازم رسیدگی به حال زندانیان و پرونده‌های آنان است که برای تسریع در این امر لازم است هیأتهایی برای رسیدگی به وضع آنان تعیین گردد تا هرچه زودتر گزارش کامل زندانها و زندانیان را برای مسئولین امور قضایی تهیه نمایند.
5- امید است دختران و پسرانی که گول منحرفان بی‌دین و بی‌وطن را خورده و زندگانی خود را تباه نموده و می‌نمایند از اعمال خلاف انسانی و ملی و اسلامی گروهکها عبرت گرفته و به خود آیند. و توجه کنند که سران پر مدعای این گروهکها در خارج ایران خصوصاً فرانسه مجهز کننده صدام عفلقی به سلاحهای مخرب که در قتل و جرح و تخریب ایران و طبقه مظلوم بلاد عرب نشین و غیرآن به کار برده می‌شود، زندگانی مرفهی تشکیل داده و عقد اخوت با حزب کافر بعثی می‌بندند و از قدرتهای ضد اسلام و ایران طرفداری می‌نمایند. کمی فکر کنید که آیا از کسانی که منازل خلق بینوا و مظلوم را بر سرزن و بچه بی‌پناهشان خراب می‌کنند می‌شود طرفداری کرد؟ آیا از کسانی که دست صدامی را که ایران را به آتش و خون کشیده است می‌فشرند، می‌شود پشتیبانی کرد؟
انسان در حیرت است از انحطاط انسانی و اسلامی و ملی کسانی که برای رسیدن به مقامی موهوم، آنهمه ادعاهای خود را در طرفداری از خلق و دارا بودن مغز متفکر و در روشن بینی و روشنفکری و استقلال خواهی و آزادی طلبی و امثال آن، یکباره زیر پا نهاده و به توهم آنکه حزب بعث، ایران را مغلوب و تحت سلطه خود درمی‌آورد و جان‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>