و ناموس ایرانیان را از بین می‌برد، به طمع موهومِ «در پناه دشمن ایران به نوایی رسیدن»، به آن پیوسته و پناهنده شود و حیرت انگیزتر آنکه بعضی جوانان که خیانتهای سران گروهکها را دیده‌اند، و نیز به عیان دیده‌اند که در ایران برای آنها جایی و آبرویی نیست، تنها و تنها به لجاجت کودکانه خود ادامه داده و زندگی و جوانی خود را فدای طمعهای پوچ آنان می‌کنند. غافل از آنکه آنان در فرانسه و کشورهای دیگر به عیش و عشرت و عقد و ازدواج مشغولند، و این بازی خورده‌ها خود را برای آنها به دام بلا می‌اندازند.
امید است ان شاء الله خداوند اینان را بیدار و هوشیار کند و از این دام بلا برهاند. و اینجانب به آن خود فروختگانی که خارج نشسته و به دروغ پردازی و خواب خرگوشی عمر خود را تباه می‌کنند، برای چندمین بار نصیحت می‌کنم که اگر چشم و گوش شما راهواهای نفسانیه نبسته است باید بدانید که با این شایعه سازیها و دروغ پردازیها کاری از پیش نمی‌برید، و بهتر است بیش از این به کار بیهوده‌ای که موجب بیشتر بردن عِرض خود است. عمر خود را صرف نکنید.
6- کلام آخر با دولتهای منطقه است که همچون صدام بدبخت آلت دست امریکا شده‌اند، و برای رضای امریکا و اسرائیل و برای حفظ منافع آنها بویژه امریکا می‌خواهند خود را به خذلان اخروی و هلاکت و ننگ دنیوی دچار کنند. نصیحت می‌کنم که شما در این چهار سال که از عمر جمهوری اسلامی می‌گذرد مشاهده کردید که قدرتهای بزرگ و اکثر دولتهای منطقه در محو آثار نبوت و قرآن کریم کوشش کردند، و با تمام قوای مادی و معنوی از دشمن اسلام حمایت کردند و کردید، ولی جمهوری اسلامی به عنایت خداوند متعال و پشتیبانی ملت عظیم القدر ایران با قدرت و بدون اتکال به غیر خداوند متعال به پیش می‌رود، و همه کوششهای شما و ذخیره‌های ملتهای مظلومتان به باد فنا رفت. از این کار بیهوده و زیانبار دست برداشته و با جمهوری اسلامی که تنها قدرت بزرگ و برومند منطقه است دوستی کنید. و مطمئن باشید که امریکا در شدتها و گرفتاریها به شما کمک مؤثر نخواهد کرد، و شما را چنانچه از تحلیل دولت امریکا معلوم است - برای منافع خود می‌خواهد. و از اسرائیل این دشمن اسلام و عرب جانبداری نکنید که‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>