کرده است در خلیج و برادرهای خلیجی ما را به زحمت انداخته است و ملت عرب را دارد به زحمت می‌اندازد و الآن در حال زحمت هستند، شما ملاحظه بکنید که تمام این تبلیغات خارجی باز به ضد ماست. نظیر این است که بگویند که چرا شما نفت دارید تا اینکه صدام بزند و نفتتان بیاید، این تقصیر با شماست که نفت دارید، این تقصیر با شماست که مردمتان در خوزستان هستند، تقصیر از صدام نیست که اینها را می‌کشد، تقصیر از آنهاست که آنجا هستند و کشته می‌شوند. اینها وضعشان این طوری است که یک کلمه راجع به صدام که چرا این کار را کردی، چرا این نفت را، حالا ما کار نداریم به [اینکه‌] احتیاج به این نفت جزئی نداریم بحمدالله. ما راجع به این حرف می‌زنیم که خوب، این برادرهای عربی که الآن در اطراف خلیج هستند، از کویت و نمی‌دانم قطر و دوبی و بحرین و امثال اینها، اینها الآن در مضیقه آب هستند، نمی‌گویند که چرا این کار را کردی، این دولتها نمی‌گویند صدام چرا این کار را کرده، می‌گویند نفتهای ایران آمده اینجا! نفتهای ایران خودش راه افتاده رفته آنجا! اصلاً وضع دنیا یک وضع تأسفباری است که نمی‌شود گفت که این چه جور وضعی پیدا کرده؛ این چه روحیه‌ای است که این مردم دنیا پیدا کردند. یعنی اینهایی که رسانه‌های گروهی دستشان است و اینهایی که قدرتها دستشان است اجتماع می‌کنند که ببینیم چه باید کرد. خوب، چه باید کرد؟ هرچه صدام اجازه فرمایند آن‌طور باید عمل کرد! یک نفر آدمی که این همه تاکنون جنایت کرده و یک کلمه نگفتید شماها خوب این جنایت به ما بوده؛ تقصیر ما هم این است که می‌گوییم اسلام باید باشد. اما این جنایت اخیری که کرده است و به اعراب این جنایت را کرده است، به ما که این جنایت نشده، جنایت به ما این است که نفت ما رفته است، اما بیچاره زن و بچه این عرب چه کرده؟ زن و بچه خلیج چه کرده است؟ در عین حالی که این جنایت به خود آنها وارد شده است، حالا هم که اجتماع می‌کنند نمی‌توانند جلوی این را بگیرند، جلوی این را بگیرند که تضمین بدهد که حمله نکند تا بروند درست کنند اینجا را. این وضع، یک وضع عجیبی پیدا کرده است این دنیا. و خداوند ان شاء الله اصلاح کند این بشر را و این وضعی که الآن، این روحیه‌ای که الآن بشر به خودش گرفته است.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>