بخواهند هم اگر چنانچه هجمه بکنند، ما نمی‌گذاریم اینها طیاره‌هایشان پیاده بشوند، چتربازهایشان را بین هوا می‌کشیم، از بین می‌بریم. مگر آنها می‌توانند به اینجا هجمه کنند؟ ولی آنها هیچ وقت عقلشان به این کمی نیست که بخواهند یک هجمه‌ای بکنند؛ آنها دنبال نقشه‌اند که ما را به جان هم بیندازند.
ایجاد اختلاف، ترفند دشمن جهت غلبه بر ما
من این را کراراً عرض کرده‌ام و کراراً هم به شما خواهم گفت اگر زنده باشم. که مادامی که شما با هم هستید، کمیته‌ای نمی‌گوید من کمیته باید چه باشم، کمیته‌ای می‌گوید ما مسلمانها باید چه جور باشیم، ارتشی هم نمی‌گوید من ارتشی باید چکاره باشم، این هم می‌گوید که ما قوای مسلحه باید چه جور باشیم، ملت ما باید چه باشد، سپاهی هم همین را می‌گوید، عشایر هم همین را می‌گوید، بازاری هم همین را می‌گوید، کوچه‌ای هم همین را می‌گوید، مادامی که این‌طور هستید محال است که قدرتی بتواند به شما غلبه بکند. نمی‌شود، برای اینکه این قدرتهای بزرگ دنبال این هستند که یک منافعی پیدا کنند. دنبال این نیستند که یک ضرری بزنند، می‌خواهند منفعت برای خودشان پیدا بکنند منتها اگر عالم هم بر باد رود منفعت برای آنها باشد، خوب است. اما یک کشوری این جوری را می‌بینند که منفعت اینجا ندارند، اینها با آن قدرتشان در افغانستان فهمیدند که ضرر کردند. من هم از آن روز اولی که سفیرشان آمد پیش من و گفت دولت افغانستان از ما خواسته، گفتم نکنید این کار را شما ضرر می‌برید، حالا هم فهمیدند که ضرر بردند.
می‌دانند که نمی‌شود یک مملکتی که وضعش این طوری است نمی‌شود به آن هجمه کرد، منفعت در اینجا نیست، همه‌اش ضرر است. لکن دنبال این هستند که بین شماها اختلاف بیندازند، دنبال این هستند که زمزمه اختلاف ایجاد کنند، یک جا بگویند کمبود هست، یک دسته هی فریاد بزنند که ما کم داریم، کم داریم. اینها خیال می‌کنند که جاهای دیگر زیاد دارند. آقا در جاهای دیگر صفهای طولانی بیشتر از اینجاست. اینجا قحطی نیست که، اینجا فراوانی است منتها گرانی است؛ گرانی هم علاج می‌شود. ما نوامیس‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>