دانشکده‌ها، جهاد در کارخانه‌ها و کارگریها، جهاد در کشاورزیها، جهاد در مدارس، جهاد در دانشگاهها، جهاد در همه جا، جهاد در جبهه‌ها و جهاد در پشت جبهه‌ها.
شیاطین در همه این گروه‌هایی که برای خدا قیام کرده‌اند ممکن است نفوذ کرده باشند.
ما باید تمام قشرهایی که داریم، خودشان در مقابل شیاطین و در مقابل منافقان بایستند. در کارخانه‌ها ممکن است افراد نفوذی باشند و بخواهند دوباره این کشور را به زیر سلطه ابرقدرتها بکشانند؛ لازم است که برادران کارگر متعهد در داخل کارخانه‌ها و این جهاد بزرگ اسلامی با آنها مقابله کنند و نگذارند تبلیغات سوء آنها جوانهای عزیز ما را منحرف کند. در دانشگاهها و در دانشکده‌ها و در دبیرستانها و مراکز علمی باید خود معلمین و متعلمین، خود اساتید و خود دانش آموزان توجه کنند به اینکه نبادا در اینجا باز از این قشرهای فاسد و منافقین و غیر منافقینی که همه فاسد هستند نفوذ کرده و خدای نخواسته دانشگاه را به آن وضعی که در سابق بود درآورند. باید معلمین و قشر دانشگاهی و دانش آموزی با فیضیه پیوند خودشان را قوی کنند؛ و عزیزان کارگر ما و کشاورز ما که همه اینها از اشخاص بزرگی هستند که محور اقتصاد ما در دست آنهاست باید پیوند خودشان را با اسلام و قرآن و علمای اسلام قوی کنند.
استقلال در سایه توکل به خدا و توجه به مکتب
اگر بخواهید به همه مشکلات پیروز بشوید باید همه محکم بایستید در مقابل همه قدرتها. باید مهیا کنید خودتان را در مقابل همه مشکلات. باید ارزشهای انسانی را از اینجا به همه جا صادر کنید؛ و استقلال خودتان را همه جور؛ استقلال فرهنگی، استقلال اقتصادی، استقلال اجتماعی همه اینها را باید شما محکم نگاه دارید. و این در سایه این است که توجه به مکتب اسلام و اتکال به خدای بزرگ و با هم همپیمان شدن و همه قشرها برادر دانستن یکدیگر است. دشمنها در کمین‌اند. شما ملاحظه می‌کنید که از اطراف دشمنها در تبلیغاتشان چه می‌کنند با ما، و در تأیید دشمنهای ما چه کارها می‌کنند.
و ما جز خدای تبارک و تعالی به کسی اتکا نداریم؛ آنها هرچه دارند ما ارزش انسانی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>