داریم و خدا داریم. شما ببینید که اینهایی که ادعای طرفداری از خلق و طرفداری از عرب می‌کنند با خوزستان چه می‌کنند، و با دزفول عزیز چه کرده‌اند. به گمان فاسد اینکه با موشک انداختن در خانه‌ها و اطفال و زنهای پیر و جوان را کشتن اسباب این می‌شود که ما تسلیم بشویم. آنها باز خوزستان را نشناختند، دزفول را نشناختند؛ با اینکه از اول جنگ تا حالا کراراً تجربه کرده‌اند و تخریب کرده‌اند مکان این عزیزان ما را و به شهادت رسانده‌اند اقشار کثیری از دوستان خدا را و دیدند که مقاوم ایستادند و ملت ایران و دزفول عزیز مقاوم ایستاده است در مقابل آنها و امروز هم که این همه مصیبت وارد کرده‌اند باز فریاد «جنگ، جنگ تا پیروزی» از جوانهای ما در دزفول بلند است.
رسوایی مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر
آنهایی که با ادعای پوچ طرفداری از خلق با خلق ایران این‌طور می‌کنند و علمای بزرگ ایران و عزیزان بزرگ ایران و دانشمندان بزرگ ایران و همه قشرها را ترور می‌کنند و با دولت صدام که این جنایتها را به ایران کرده است و این جنایت بزرگ را به دزفول کرده است پیوند دوستی دارند، اینها مشت خودشان را در دنیا باز کرده‌اند؛ اینها امروز هم حاضر نیستند که این عمل وحشیانه سبعانه این خبیث را محکوم کنند. وضع دنیا این طوری شده است. شما ملاحظه می‌کنید که یک همچو جنایت بزرگی که واقع شده است و در این سالها کراراً واقع شده است و این چند روز دنبال هم واقع شده است، در تمام رسانه‌های گروهی محکومیتی در کار نبود. عبور می‌کردند به‌طور گذرا و یک کلمه می‌گفتند که ایران این‌طور می‌گوید، عراق هم در مقابل او می‌گوید که ما تلافی کردیم.
ارزشهای انسانی دفن شده است در دنیا. انسانیت در دنیا دفن شده است. آنهایی که دعوی حقوق بشر می‌کنند، و سازمانها و کذا که با عرض و طول و طَمْطَراق زیاد در دنیا هستند، ندیدیم که محکوم کنند این عمل را. به دروغ از آنهایی که با ما دشمن‌اند چیزی را می‌گیرند و در مقابل، مقابل اسلام و در مقابل ایران، ملت عزیز ایران اطلاعیه صادر می‌کنند و هشدار می‌دهند به ما، و دلیلشان این است که دشمنها این‌طور گفته‌اند. دلیل محکم سازمانهای دنیا این است که شما بچه‌های کوچک را در خیابانها می‌کشید و هر
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>