روز در اوین صدها نفر را تیرباران می‌کنید؛ دلیلش این است که منافقین گفته‌اند. این دلیل بزرگی است برای سازمان، اما سازمانها نمی‌پرسند که صدام چه کرده است در اینجا.
وضع دنیا این‌طور شده است. و ما امیدواریم که از این مرکز اسلامی ایران یک وضعی پیدا بشود که آن ارزشهای فاسد را دفن کند و اسلام عزیز را ترویج کند، و نور قرآن را تجلی بدهد در سرتاسر دنیا تا ارزشهای اسلامی که دفع شده است و ارزشهای انسانی که دفع شده است زنده بشود و احیا بشود. و این اولش این است که ما خودمان توجه داشته باشیم به خودمان، ما خودمان توجه داشته باشیم که اگر امر دایر بشود بین ارزشهای انسانی و الهی و ارزشهای طاغوتی باید ارزشهای انسانی را انتخاب کنیم. اگر امر دایر بشود بین خدمت کردن به کشور خودمان و متعهد بودن در مقابل اسلام و کشور خودمان یا خدمت کردن به کشورهای شرق و غرب باید آن چیزی که برای خودمان است انتخاب کنیم.
ایرانی بودن، در عدم وابستگی و وطن فروشی
آنهایی که در همین کشور هستند و تفاله‌هایی که مانده‌اند، اینها یک دسته‌شان برای شرق سینه می‌زنند و یک دسته‌شان برای غرب سینه می‌زنند، و در عین حال دعوی می‌کنند که ما از ملت هستیم. آن کسی که در کارخانه‌ها می‌خواهد فرض کنید خلل ایجاد کند، می‌خواهد کشور خودش را بکشد تحت سلطه دیگران، و آن کسی که در دانشگاه اخلال می‌کند، می‌خواهد دانشگاه خودش را بکشد تحت سلطه دیگران، اینها اجنبیهایی هستند به صورت ملی و به صورت ایرانی؛ اینها از ایران اجنبی هستند و ایران آنها را دیگر به ایرانیت نمی‌شناسد. آن که تمام ارزشهای اسلامی را و ملّی خودش را فدای شوروی می‌کند یا تمام ارزشهای خودش را فدای امریکا می‌کند او را ما ایرانی نمی‌دانیم.
تمسک به پیامبر (ص) و معصومین (ع) در مقابله با مشکلات
برادران و خواهران! ما در راهی وارد شدیم که آن راه، راه انبیاست؛ و تاریخ تا آنجا که نشان می‌دهد انبیا با مشکلات روبرو بودند. همیشه قشر محروم بودند در مقابل طاغوت و مشکلاتی که برای آنها حاصل بوده است بسیار زیاد بوده است، طاقتفرسا
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>