بوده. ما تا آنجا که از تاریخ اطلاع داریم و از انبیا به ما رسیده است می‌بینیم که تمام انبیا مبتلا بودند به طاغوتهای زمان خودشان و در مشکلات بودند. ما که در طریق انبیا می‌خواهیم قدم برداریم از مشکلات نباید هراس کنیم؛ برای اینکه، همانطوری که رسول اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم - در بیست و چند سال دعوت خود تمام مشکلات را پذیرفت و برای پخش احکام شرعی به همه مشکلات تن در داد، به مشکلات اقتصادی که آن را در یک غاری محبوس کردند و چندین وقت در آنجا تشریف داشتند و با آن مشکلات مواجه شدند، لکن از مقصد دست نکشیدند، قریش با او آن کردند که تاریخ نشان می‌دهد و دست از مقصد برنداشتند. انبیای دیگر همه همین‌طور بودند. وقتی مقصد الهی شد راه هرچه مشکل باشد چون مقصد الهی است باید به نظر آسان باشد.
می‌بینید که در بعض روایات هست که حسین بن علی - سلام الله علیه - هرچه به ظهر عاشورا نزدیکتر می‌شد افروخته روتر می‌شد، رویش افروخته‌تر می‌شد (1) برای اینکه می‌دید که جهاد در راه خداست و برای خداست و چون جهاد برای خداست، عزیزانی که از دست می‌دهد از دست نداده است، اینها ذخایری هستند برای عالم بقا. شما که مهیا هستید برای اسلام خدمت بکنید، کارگران عزیز ما که مهیا هستند برای اسلام خدمت بکنند و کارخانه‌ها را راه بیندازند و با جدیت عمل بکنند که استقلال خودشان را حفظ بکنند مشکلات دارند؛ لکن مشکلات مشکل نیست. دانشگاهیها و آموزگارها و معلمین و متعلمین که برای خدا کار می‌کنند مشکلات دارند لکن در راه خداست، مشکلات در راه خدا مشکل نیست. اگر ما حساب کنیم، مشکلات حضرت رسول - سلام الله علیه - و حضرت امیر - سلام الله علیه - بسیار بیشتر بوده است از مشکلاتی که ما امروز مبتلای به او هستیم، و آنها صبر کردند و خدای تبارک و تعالی با صابرین است.
و ما باید صبر بکنیم و بایستیم در مقابل قدرتهایی که می‌خواهند ما را ببلعند و سر آنها را بکوبیم.
برادران، عزیزان من، خواهران، عزیزان اسلام! توجه کنید و خودتان را حفظ کنید و

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>