سخنرانی
زمان: 18 اردیبهشت 1362 / 24 رجب 1403
مکان: تهران، حسینیه جماران
موضوع: مستمندان و فقرا در صف مقدم جامعه
حضار: اعضای شورای مرکزی کمیته‌های امداد امام در سراسر کشور
بسم الله الرحمن الرحیم
وجود سپاه و کمیته امداد به برکت اسلام
قبلاً تشکر می‌کنم از آقایان علما و مؤمنین که در اینجا تشریف دارند و برای زیارتشان ما موفق شدیم. از اموری که باید توجه به آن کرد این است که انقلاب اسلامی یک نوآوردهایی دارد که سابقه ندارد.
بعد از انقلاب یک گروه‌هایی پیدا شدند و یک جمعیتهایی که نظیر اینها در تاریخ گمان ندارم سابقه داشته باشد. همین گروه امداد و کمیته امداد، من نشنیده‌ام که در یک کشوری یک همچو کمیته‌ای باشد که همّتشان صرف رسیدگی به فقرا و مستمندان و دهقانانی که در دور افتاده شهرها قرار گرفته‌اند و محرومان جامعه و همین‌طور نهادهای دیگر از قبیل پاسدار، کمیته و امثال اینها، بسیج، اینها یک نوآوردهایی است که به برکت اسلام و تعهد ملت ما به اسلام پیدا شده است و بیسابقه است.
بیسابقه است که به مجرد اینکه انقلاب می‌شود یک عده‌ای به نام پاسدار، یک عده‌ای به نام کمیته، یک عده‌ای به نام بسیج برای امنیت داخلی و مرزها از خود مردم جوشش کنند؛ و بیسابقه است که در یک کشوری خود مردم و خود علما و مؤمنین یک کمیته‌ای به اسم کمیته‌ای برای امداد داشته باشند که همّشان این باشد که فقرا و مستمندان را در سراسر کشور رسیدگی کنند و امداد کنند. اینها برکات اسلام است و این گروه‌های عزیز و کمیته‌ها و همین‌طور این کمیته امداد یک عمل بسیار لطیف ظریف شریف دارند که با این عمل ان شاء الله می‌توانند ریشه فقر را از سرتاسر کشور به امداد ملت بزرگوار
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>