شده است شما را که گول چند تا شیطان را در گوشه و کنار کشور می‌خورید و نمی‌دانید چه می‌کنید، نمی‌دانید تیشه برداشته‌اید و به ریشه اسلام دارید می‌زنید، نمی‌دانید که تضعیف جمهوری اسلام، تضعیف اسلام و تضعیف اسلام را شما نمی‌خواهید، لکن از روی نادانی شما را وادار می‌کنند تا این مسائل را طرح بکنید.
دشمنی و تضعیف نظام به اسم دلسوزی برای مردم و کشور
به خود آیید، توجه کنید، و این قدر ساده دل نباشید و به آن شیاطین هم می‌گویم که سرجای خودتان بنشینید والّا لیست افراد شما خواهد آشکار شد، و شما به آنجا خواهید رفت که منافقین رفتند.
همان طوری که منافقینْ اظهار اسلام می‌کردند و حالا هم می‌کنند، اسلام راستین می‌خواهند! نه اسلامی که در آن حدود شرعیه جاری بشود، نه اسلامی که در آن قصاص شرعی جاری بشود، نه اسلامی که ابرقدرتها را بیرون بکند از کشور، نه اسلامی که کمونیست را سرکوب کند و نه اسلامی که غرب را سرکوب کند، شما هم همان منافقین هستید با صورت دیگر. به اسم دلسوزی برای مردم - همان‌طور که منافقین می‌کردند - به اسم دلسوزی برای کشور، به اسم دلسوزی برای مردم، تضعیف می‌کنید هم قوه قضائیه را، هم قوه مجریه را و هم جمهوری اسلامی را. و درد شما این است که دستتان از آن فسادها کوتاه شده است، و من به شما قول می‌دهم که دیگر آنها برنگردند. و به شما عرض می‌کنم که «بُزَک نَمیر بهار میاد (1)» نخواهد شد. نه خربزه برای شما خواهد آمد و نه خیار. شما به جای خودتان بنشینید، این قدر توطئه نکنید، این قدر تضعیف نکنید جمهوری اسلامی را که آن مسائل برگشتنی نیست. و ملت ما آن ملت نیست که برای خاطر امثال شما تزلزل پیدا بکند. آنهایی که وضعی داشتند و حیثیتی به خیال خودشان داشتند از بین رفتند. امریکا با آن قدرتش در ایران سرکوب شد، و شوروی با آن قدرت بزرگش در ایران سرکوب شد، و طرفدارهایش را علناً از ایران یک دسته‌ای را بیرون‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>