جنبه معنویت ملتها، حکومتهایی که در طول تاریخ آمده است، چه حکومتهای اسلامی و چه حکومتهای ادیان دیگر، به حسب غالب، به خلاف مشی پیامبران خود عمل کرده‌اند. شما امروز می‌بینید که کشورهای دنیا مبتلا هستند به سرانی که ادعای مسیحیت می‌کنند، ادعای یهودیت می‌کنند، ادعای اسلامیت. ابتلایی که الآن، ملتهای دنیا دارند به دست بسیاری از این سران، ابتلایی است که باید ما ابتلای انبیا حساب کنیم. همانطوری که انبیا در صدر عالم تا آخر مبتلا بودند به دست یک خیانتکارانی که با آنها آنطور عمل کردند که روی تاریخ را سیاه کردند، ملتهای آنها هم امروز مبتلا هستند به سرانی که روی تاریخ را سیاه می‌کنند و انبیا را سرشکسته در پیش خدای تبارک و تعالی - نعوذ بالله - می‌کنند. شما ببینید که اگر پیغمبر اسلام را ببرند در محضر خدا و به او بفرماید خدای تبارک و تعالی، وحی کند بر او که این افرادی که، حکومت‌هایی که ادعای اسلام می‌کنند، ببینید چه می‌کنند با مردم، ببینید که این حکومتها برخلاف مصالح کشورهای خودشان عمل می‌کنند، جوابی ندارد جز اینکه من تبلیغ کرده‌ام، لکن آنها نشنیدند. و اگر هر یک از انبیا را ببرند در محضر خدا و خدای تبارک و تعالی به آنها وحی کند که این حکومت‌هایی که از مذهب شما هستند، ببینید الآن در جهان چه می‌کنند، امریکا با مردم چه می‌کند با دعوی مسیحیت - آن مسیحیّتی که تمام وجودش بر این بوده است، آن مسیحی که تمام وجودش روحانی بوده است و بر این معنا بوده است که مردم را روحانی کند - الآن آنهایی که ادعای مسیحیت می‌کنند، اقبالشان به دنیا از آنهایی که مشرک هستند کمتر نیست. آنهایی که اصلاً مبدأ و معاد را قبول ندارند، با آنهایی که دعوی مسیحیت می‌کنند، دعوی یهودیت می‌کنند از این سران، فرق با آنها معلوم نیست چیزی باشد، بلکه شاید اینها جلو باشند از آنها در اینکه به دنیا توجه دارند و مردم مظلوم را زیر پای خودشان خرد می‌کنند. امروز شما می‌بینید که صهیونیست در عالم که مدعی یهودی بودن است و یهودیان او را قبول ندارند، با مردم چه می‌کند و مع ذلک، ادعا می‌کند که من تابع حضرت موسی هستم! و بالاتر و بدتر از او دولت‌های بزرگ مسیحی با مردم چه می‌کنند! با آن روحانیتی که حضرت مسیح داشته است، با مردم چه می‌کنند و با ملت‌های خودشان،
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>