حکم و موافقت با ضوابط پیشنهادی برای عفو زندانیان به رئیس دیوان عالی کشور
 •   حکم
  زمان: 20 بهمن 1361 / 25 ربیع الثانی 1403
  مکان: تهران، جماران
  موضوع: موافقت با ضوابط پیشنهادی برای عفو زندانیان
  مناسبت: سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی
  مخاطب: موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم (رئیس دیوانعالی کشور)
  [
  بسمه تعالی
  الف - کلیه کسانی که به حکم دادگاه‌های عمومی، انقلاب، نظامی به کیفر حبس یا دیگر.
  مجازاتهای اصلی یا تکمیلی، محکومیت قطعی یافته‌اند - جز حکم قصاص و حدود و دیات که طبق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی حکم شده باشد - به مناسبت پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در 22 بهمن به شرح زیر مشمول عفو و بخشودگی رهبر کبیر انقلاب قرار می‌گیرند:
  1- کسانی که به علت ارتکاب جرایم عمدی و یا غیر عمدی به کیفر حبس و جزای نقدی و اقامت اجباری محکوم شده‌اند در صورتی که رضایت شاکی یا مدعی خصوصی را اخذ کرده یا ضرر و زیان مورد حکم دادگاه را پرداخت ایداع کرده باشند.
  2- کسانی که شاکی یا مدعی خصوصی ندارند، دادسرای مربوط با توجه به قانون (52) مصوب 27 / 7 / 61 نصب امین وفق قانون امور حسبی اقدام می‌نماید.
  3- کسانی که به علت عجز از پرداخت جزای نقدی و ضرر و زیان دولت و مؤسسه دولتی یا حقوق دیگر دولتی در زندان به سر می‌برند در صورتی که دادستان مجری حکم عدم بضاعت آنان را احراز کند، جزای نقدی و یا ضرر و زیان دولت بخشوده و از زندان آزاد می‌شوند. دادسرای مجری حکم می‌تواند از گروهی رؤسای زندانها یا مددکاران و یا انجمن حمایت زندانیان استفاده کند.
  4- در صورتی که جرم جنبه عمومی داشته باشد.
  5- نوجوانانی که سن آنان کمتر از هجده سال تمام و بیش از پانزده سال تمام است و احکام آنان بوسیله دادگاه‌های اطفال و یا دادگاه‌های جنحه به قائم مقامی دادگاه‌های اطفال صادر شده است.
  6- معتادینی که مواد مکشوفه از آنها به میزان مندرج در ماده هجدهم لایحه قانونی تشدید مجازات‌
 • مرتکبین جرایم مواد مخدر مصوب 19 / 3 / 59 شورای انقلاب بوده است و پانزده روز حبس را تحمل کرده‌اند.
  7- کسانی که به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر و افیونی به پنج سال حبس یا کمتر و دیگر مجازاتها محکومیت یافته‌اند در صورت تحمل 15 حبس بقیه مجازات بخشوده می‌شود کلیه موارد بالا در صورتی مشمول عفو قرار می‌گیرد که محکوم توبه کرده و تأثیر مجازات در روحیه وی به تأیید رئیس زندان رسیده باشد.
  8- کسانی که بیش از شصت سال داشته و به موجب گواهی پزشک قانونی و تشخیص دادسرای مجری حکم، علیل، فرتوت و عاجز از تحمل زندان باشند.
  9- کسانی که در نظام سابق به حبس ابد محکوم گردیده‌اند محکومیت آنان به ده سال حبس تخفیف می‌یابد و در صورتی که به حبس جنایی درجه یک محکوم شده‌اند محکومیت آنان به هشت سال حبس جنایی درجه یک تخفیف می‌یابد.
  (ب) - جرایم و محکومیتهای زیر از شمول عفو مستثنی می‌باشند:
  - اختلاس بیش از - / 100000 ریال و ارتشا.
  - سرقتهای موضوع ماده 222، 223 و 225 قانون مجازات عمومی.
  - کلاهبرداری از درجه جنایی موضوع قسمت اخیر ماده 238 قانون مجازات عمومی سابق.
  - وارد کردن و ساختن مواد مخدر.
  - سرقتهای موضوع قانون راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح (مصوب تیر ماه 1333) و قانون مربوط به تشدید مجازات سرقت مسلحانه.
  - تمرد در برابر احکام قضایی و اوامر مسئولان قضایی و اداری کشور.
  - سرقت مسلحانه و راهزنی در راهها و شوارع و سرقت با اسلحه.
  - جرایم موضوع قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب 1335.
  - اعمال منافی عفت به عنف.
  - جرایم مربوط به اعضای گروه‌های محارب و مفسد که بر علیه جمهوری اسلامی قیام و اقدام کرده‌اند.
  دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی مکلفند در مورد کسانی که تا پایان اسفند 1361 حائز شرایط مندرج در این فرمان می‌شوند مقررات عفو را اعمال نموده زندانیان مشمول عفو را سریعاً آزاد و آزادشدگان را
 • به شورای سرپرستی زندانهای کشور اعلام نمایند.
  - رئیس دیوانعالی کشور - سید عبدالکریم موسوی اردبیلی‌]
  بسمه تعالی
  موافقت می‌شود. (1)
  20/11/61
  روح الله الموسوی الخمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>