است، لکن امریکا طرفدار این است، باید دید چی هست این، امریکا این قدر تبلیغ می‌کند و نطق می‌کند رئیس جمهور امریکا و فاجعه می‌گوید در دنیا واقع شده است و دنیا باید این را نبخشند. این همان امریکایی است که این فاجعه را در جاهای دیگر خودش بجا می‌آورد، و این همان امریکایی است که عراق را وادار می‌کند که بدتر از این فاجعه‌ها را در ایران بیاورد، یک کلمه هم حرف نمی‌زند. عراق نسبت به ایران و خود عراق، حکومت عراق نسبت به ایران و خود عراق تاکنون چه کرده است؟ چقدر جمعیت از این دو کشور اسلامی را کشته است و چقدر بمباران کرده است این مناطقی که اصلاً مربوط به جنگ نبوده است و دنبالش گفته است که ایران هم فلان جا را زده است، یک دروغی گفته است. رادیوها وقتی نقل می‌کنند حرف او را، اول نقل می‌کنند که او گفته است که کجا را زدیم، کجا را زدیم، ما هم موارد، جاهایی که جمعیت نظامی هست زدیم. در صورتی که همه رادیوها می‌دانند که اینها شهرهایی که هیچ ربطی به نظامی ندارد دارند می‌زنند. پشت هر شکستی صدام حمله کرده است و یک عده بیگناه، زن و مرد، بچه و صغیر و کبیر را به خاک و خون کشیده و امریکا یک کلمه راجع به این حرف نزده است برای اینکه انساندوست است ایشان! اما انسان امریکایی پسند! انسانی که به درد او می‌خورد می‌پسندد! همین عمل اگر امریکا کرده بود، همان عراق که الجزایر را، که طیاره الجزایر را، ساقط کرد و عده‌ای هم از مردم عادی در آن بودند و یکی از وزرای آنجا هم در آن بودند، امریکا هیچ واکنشی نشان نداد. اما حالا عزا گرفته برای اینکه یک طیاره‌ای از کره جنوبی ساقط شده است؛ و این عزا برای این است که می‌خواهد شوروی را محکوم بکند، نه اینکه آن انسان‌هایی که آنجا هستند دوست دارد. انسان‌ها پیش این دو ابرقدرت اصلاً ارزش ندارند. اینها برای انسان الّا آنی که گاو شیرده برای آنها باشد هیچ ارزشی برایش قائل نیستند.
حمایت امریکا از جنایات اسرائیل
شما ببینید امروز لبنان چه خبر است. الآن که من و شما اینجا نشسته‌ایم [در] لبنان چه حمام خونی دارند [راه می‌اندازند]. این حکومت غاصب و جائر لبنان، این‌