تبلیغات به جایی برسد که همه دنیا را ما پر از مظاهر اسلامی بکنیم.
از خدای تبارک و تعالی سلامت و سعادت همه آقایان را خواستارم. و امیدوارم که در این مشروعی که همه اشتغال به آن دارند و آقایان ریاستش را دارند و مشغول کار هستند توفیق پیدا بکنند و دست جنایتکار قدرت‌های بزرگ از ایران قطع بشود و اسلام آن طوری که هست در دنیا جلوه کند.
والسلام علیکم و رحمة الله