دیگر راه ندهند. و اما مقصد دومشان این است که اسلام را در همین ایران محبوس کنند.
تبلیغات دامنه داری که ایران الآن چه شده است، بچه‌های کوچک را چه می‌کنند، بچه‌های دون پانزده سال و چهارده سال را به زور می‌فرستند به جبهه‌ها، که تازه همین مسئله بوده است، و نمی‌دانم طرفدار حقوق بشر اعتراض کرده، آنها هم نشسته‌اند آنجا و گوش‌شان به این است که رادیو امریکا چه بگوید، رادیوی بی‌بی سی چه بگوید، رادیوی کذا چه بگوید. خودشان مسائل را می‌دانند، نه اینکه ندانند اینها، لکن برای اینکه ایران را محکوم کنند این مسائل را می‌گویند. نه این است که این رادیوهای خارجی ندانند مسائلی که در ایران واقع می‌شود، و ندانند تجاوزاتی که عراق به ایران کرده، و ندانند آن همه ظلمی که به کشورهای ایران و عراق کرده است. اینها می‌دانند اینها را، لکن انسان برای آنها مطرح نیست. آنها مقاصد خودشان را می‌خواهند اجرا بکنند. مقاصدشان این است که اسلام را در ایران بدنام بکنند، جمهوری اسلامی و مردم ایران را بدنام بکنند که نبادا دیگران به فکر این بیفتند که همین معنا را در آنجا هم اشاعه بدهند، تحقق بدهند. و من امیدوارم که در این معنا هم ان شاء الله موفق نشوند.
مظلومیت اسلام و موظف بودن به تبلیغ آن
و ما موظفیم که اسلام را در همه جای دنیا معرفی کنیم. اسلام مظلوم است الآن در دنیا، غریب است در دنیا. ما یک دسته کوچکی هستیم، تبلیغاتمان ناقص، مبلغ کم داریم و آنها همه رسانه‌های گروهی دست‌شان است و هرچه می‌خواهند پول‌های زیادی هم دارند و خرج این کارها را می‌کنند. ما مع ذلک نباید مأیوس بشویم. ما با همین عده قلیل همان طوری که آن قدرت بزرگ شیطانی محمدرضا را که دنبالش همه قدرت‌ها بود به همت همین جوان‌های ایران شکستیم و کنارش زدیم و اسلام را ان شاء الله به آن طوری که خواست خداست در اینجا پیاده خواهیم کرد، و مشغول پیشرفت در این امر هستیم. ما نمی‌گذاریم دیگر کسی اینجا بیاید. و من امیدوارم که همان‌طور که اینها شد، با همت والای دانشگاه و فیضیه تبلیغات دامنه‌دار پیدا بشود، و در یک مدت کوتاهی ان شاء الله‌