می‌کند. البته ملت افغانستان هم همچو در مقابلش ایستاده‌اند که شاید او را پشیمان کرده باشند. آن هم فلسطین و لبنان و نمی‌دانم همه جا در دست امریکا و همه مشغول به جنایت کردن. آن وقت در این بین از یک طیاره که صد و شصت نفر، دویست و شصت نفر یک همچو چیزی کشته شده است - همه متأسف باید باشیم - لکن امریکا به اینطوری که شما متأسف‌اید نیست. شما برای اینکه، آنها را اصلاً نمی‌شناسید لکن یک انسان‌اند، یک انسان‌اند بیگناه، طعمه شوروی شدند. اما امریکا نه از باب اینکه انسان می‌خواهد، امریکا در این یک چیزی پیدا کرده برای اینکه، شوروی را از میدان در کند، مردم را یعنی دنیا را بر ضد شوروی چی بکند. شوروی هم فردا یک بهانه‌ای پیدا می‌کند آن هم امریکا را می‌خواهد چه بکند اللّهُمَّ اْشغَلِ الظَّالِمینَ بالظَّالِمینَ‌ (1). توطئه اجانب در تحقق نیافتن اسلام در ایران و بالاخره ما باید در این بین، خودمان توجه به مسائل دنیا داشته باشیم.
امروز نباید ما فکر بکنیم ایران چه جور است. ما امروز فکر بکنیم دنیا چه خبر است، تکلیف ما در مقابل دنیا چه خبر است. همین جنگ تحمیلی را درست کردند، نقشه‌ای که صهیونیست‌ها دارند عملی بشود. از یک طرف نگذارند اسلام - در این - تحقق پیدا کند، اگر اسلام در ایران تحقق پیدا کند و قهراً در ممالک دیگری هم خواهد رفت و رفته است هم، آن وقت آن بساط آنها، بساط صهیونیست‌ها برچیده می‌شود، امریکا و شوروی دستش از ممالک اسلامی قطع می‌شود. اینها برای اینکه، نگذارند اسلام از چارچوب ایران بیرون برود، و اگر بتوانند در خود ایران هم منحرف کنند اذهان را، الآن دارند کوشش می‌کنند و می‌خواهند که، مقصد اولشان است که ایران ساقط بشود و یک «جمهوری اسلامی امریکایی» پیش بیاید. البته دیگر سلطنت طلبی توی کار نیست، جمهوری اسلامی هم اسمش را می‌گذارند اما جمهوری اسلامی از قسم امریکایی‌اش، آنی که بعضی‌ها هوسش را دارند، این را که ان شاء الله موفق نمی‌شوند. ایرانی‌ها مصمم‌اند همه. مرد و زن پیر و برنا، بچه و بزرگ مصمم‌اند به اینکه امریکا و شوروی را در ایران‌