سخنرانی
زمان: صبح 29 شهریور 1362 / 12 ذی الحجه 1403
مکان: تهران، جماران
موضوع: تشکیل حکومت برای اجرای احکام خدا
حضار: حکیم، سید محمدباقر (سخنگوی مجلس اعلا) - اعضای مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق
بسم الله الرحمن الرحیم
اخلاص منشأ پیروزی
از اینکه تشریف آوردید تا از نزدیک صحبت کنیم از شما تشکر می‌کنم. آنچه که خود شما می‌دانید ولی باز هم باید تذکر داد، این است که مجلس اعلا که از مجاهدین عراقی تشکیل شده است باید سعی کند که تمام کارها را برای خدا انجام دهد و جهات اسلامی و دینی را کاملاً ملاحظه نماید. شما باید سعی کنید تا تمام توجه‌تان به خدای متعال باشد. باطن ذات انسان محفوف (1) است به چیزهایی که تمام هدایت‌ها و انحرافات از آن سرچشمه می‌گیرد. باید توجه داشته باشید که در سر هم هواهای نفسانی بر شما غلبه نکند، یعنی در سرتان هوای اینکه ما غلبه کنیم و حکومت کنیم نباشد، بلکه در نظرتان این باشد که حکومت اسلامی تشکیل دهیم و احکام خدا را جاری سازیم. حضرت امیر - علیه السلام - در رأس زهاد (2) بود و حکومت می‌کرد، ولی حکومت برای خودش نبود، بلکه هرچه کوشش می‌کرد برای اسلام بود. شما مجاهده کنید تا هرچه در دل دارید زدوده شود، که اگر برای خدا خالص شدید در پیروزیتان موثر است. باید اتکایتان فقط به خدا باشد، و این نمی‌شود مگر اینکه از نفسانیات بکاهید منشأ اختلافات از هوای نفس است. هر کجا اختلاف بین خودتان دیدید، مطمئن باشید که از هوای نفس سرچشمه گرفته است. البته اختلاف بین انبیا و افراد مقابل آنها و اسلام و کفر همیشه بوده است، ولی‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>