آن اختلاف از عبودیت سرچشمه می‌گیرد. شما اختلافاتی را که از نفسانیت سرچشمه می‌گیرد باید از بین ببرید و مطمئن باشید که اگر کارهایتان از الوهیت سرچشمه نگیرد و از وحدت اسلامی بیرون بروید، مخذول (1) می‌شوید.
اتحاد، رمز پیروزی انقلاب ایران
امیدوارم موفق باشید تا برای آزادی و استقلال عراق کوشش کنید، و تلاش نمایید که عراق از سلطه جباران آزاد گردد. باید همانگونه که حضرت موسی‌ در مقابل فرعون قیام کرد و نظرش این بود که حق را مستقر کند و به هیچ وجه در نظرش نبود تا خودش حکومت کند، شما هم در قلب‌تان این معنا باشد که مجلس را الهی کنید، زیرا اگر اختلاف در مجلس‌تان پیدا شود همه از بین می‌روید، و اگر با هم بودید همه پیروز می‌شوید. چون شما برای خدا می‌خواهید این ظلم را ریشه کن کنید، ان شاء الله موفق می‌شوید و این توفیق زمانی حاصل می‌شود که بین خود آقایان نگرانی نباشد.
و سرّ اینکه ایران پیروز شد برای این بود که بین تمام افراد اتحاد بود و هیچ این حرف‌ها نبود که هرکس طرف خودش بکشد. شما با هم متحد باشید که بحمدالله هستید و وقتی در حلقه اول اتحاد بود، در حلقه‌های بعد اختلاف پیدا نمی‌شود. شما سعی کنید که در سرّ قلب‌تان چیزی مخالف الوهیت نباشد، و اگر دیدید هست سرکوبش کنید. کراراً عرض کردم که اگر انبیا در یک مکان جمع شوند با هم اختلاف پیدا نمی‌کنند، زیرا مقصد و هدف و مقصود، یکی و الهی است. اگر در مجلس شما توحید واقعی به معنای واقعی آن تحقق پیدا کند قهراً افرادی که متصل به شما می‌شوند اختلاف پیدا نخواهند کرد. و وحدت واقعی، یعنی قلب همه شما برای یک چیز بتپد که آن اسلام است. اگر اینطور شد خداوند شما را تأیید می‌کند.
الگو بودن مردم ایران برای ملت عراق
ما باید همه چیز خودمان را از او بدانیم. شما نه افراد زیاد دارید و نه سلاح و ساز و

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>