سخنرانی
زمان: صبح 30 شهریور 1362 / 13 ذی الحجه 1403
مکان: تهران، جماران
موضوع: مقاومت و تسلیم ناپذیری ملت ایران در مقابل امریکا
حضار: خامنه‌ای، سید علی (رئیس جمهور) - غرضی (وزیر نفت) - متخصصان و کارگران مهارکننده چاه نوروز
بسم الله الرحمن الرحیم
تسلیم ناپذیری ایران در مقابل امریکا
من بسیار خوشحال هستم از اینکه این برادرهای عزیز را امروز می‌بینم و برای ما سرافرازی ایجاد کردند و مسئله، بُعد معنویش اهمیتش بسیار بیشتر از بُعد مادیش است.
بُعد مادیش، خوب یک مقداری نفت می‌رفته و الحمدللَّه جلوگیری کردند. اما بُعد معنوی همان است که شما اشاره کردید که اینها ماها را همیشه با این مسائل می‌ترسانند.
دست به آن نزنید که نخواهد شد، غیر از امریکا این کار نمی‌تواند بکند، غیر از فرانسه و نمی‌دانم چی نمی‌توانند بکنند. در صورتی که ثابت کردند جوان‌های ما و کارمندهای ما و همه اشخاصی که در این امور مربوط هستند، به اینکه نه، آن کارهایی که آنها ممتنع می‌دانند، اینجا ممکن است و ما باید این را راهی باز کنیم برای کارهای بزرگتر، نترسیم از مطلب که ما نمی‌توانیم بکنیم. نخیر، می‌توانیم بکنیم.
خوب، یک همچو مطلبی که من دیشب فیلمش را آوردند (1) دیدم، البته من درست نمی‌توانم بفهمم مسائل را، اما سختی و مشکلی‌اش را فهمیدم که این کار با چه سختی انجام گرفته، با چه مشکلی انجام گرفته است. و همان طوری که گفته شده است، این را آن طور نمایش داده بودند که غیر از یک امریکا و امثال او از آنها نمی‌آید این کار را بکنند.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>