بی تردید باید برای صدامیان و وابستگان آن در داخل کشور ثابت شده باشد که کمک‌های همه جانبه ابرقدرتها و وابستگان به آنها و بوقهای تبلیغاتی شبانه روزی آنان تاکنون به حال آنان مفید نبوده؛ و پس از این نیز به خواست خداوند تعالی مفید نخواهد بود. و اگر چشم خود را باز کنند، برای آنها واضح شده است که قدرت‌های بزرگ یعنی امریکا و شوروی از بی‌عقلی آنان استفاده نموده و می‌خواهند با دست آنان، ولو به احتمال بسیار ضعیف، در منطقه یا در ایران به خیال واهی خود ناراحتی ایجاد کنند.
تمام این مسائل و رسوایی هایشان به خاطر آن است که اسلام و نفوذ معنوی آن را در توده‌های میلیونی مردم نشناخته‌اند، و چشم و گوش خود را از شناخت حقیقت‌ها بسته‌اند. اینان آیا ندیده‌اند که در ظرف مدت کوتاهی جوانان غیور ایران در سایه معنویت اسلام از پرتگاه‌هایی که قدرت‌های نفتخوار و مفتخوار برای سقوط آنان ایجاد کرده بودند به صورتی معجزه آسا نجات یافته، و به قله بلند ایمان و تعهد به اسلام صعود نموده‌اند؛ و با شجاعت و شهامت کم نظیر بر کفر جهانی و عفلقیان تاخته و آنان را از کشور عزیز خود بیرون رانده‌اند و میهن اسلامی خود را از دست چپاولگران شرق و غرب نجات داده، و تفاله‌های وابسته و پیوسته آنان را به جای خود نشانده‌اند و به عمر ننگین آنان خاتمه داده‌اند. و آیا تجربه چند ساله کافی نیست تا این مدعیان قدرت و شناخت مسائل نظامی، سیاسی و تشکیلاتی را به خود آرد و از خواب غفلت بیدار کند، تا از وعده‌های پوچ ابرقدرتها بازی نخورند و خود را آلت بی‌اراده دست آنان قرار ندهند؟
مضحک آن است که صدام در ملاقات با ارتشیان خود، که طعم تلخ شکستهای خود را از جوانان شجاع ایران چشیده‌اند و از زاغه‌های مملو از اسلحه مدرن و مهمات بی‌پایان فرار نموده‌اند، گفته است ما امروز بیشتر از هر وقت دیگر مجهز به سلاح‌های پیشرفته هستیم و جنگ را تا سالها ادامه می‌دهیم! مطلب او نسبت به سلاح‌های پیشرفته‌ای که از قدرت‌ها یا به دریوزگی و یا در برابر اموال مردم بی‌پناه عراق به دست آورده است مورد تصدیق است، لکن این نویدی است برای رزمندگان ما که بدون از دست دادن مخازن کشور و آبروی خود این سلاحها را از چنگال ارتش فراری عراق به دست آورده و علیه‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>