غافل نباشید.
غفلت از مبدأ قدرت، انسان را به هلاکت می‌رساند. مبدأ قدرت، اوست و همه چیز به دست اوست و ما چیزی نیستیم. ما شکر می‌کنیم که خدای تبارک و تعالی به ما عنایت کرده است و از قدرت لایزال خودش یک ذره‌ای، یک جلوه مختصری در این کشور بذل کرده است، عنایت کرده است.
خدمات دولت و مجلس به مردم
و امروز قدرت شما یک قدرت الهی آسیب ناپذیر است مادامی که همین‌طور باشید.
مادامی که تحت تأثیر این تبلیغات نباشید که یک چیزی کم است، یک چیزی چی.
خوب، شما نمی‌دانید که در وقتی که جنگ است، جنگ داخلی است، جنگ خارجی است، همه چیز هست، محاصره اقتصادی است، همه کشورها با ما مخالف هستند، همه قدرت‌های بزرگ به ضد ما هستند و دولت را در آن مضیقه گذاشته‌اند؛ مع ذلک دولت تا کنون یک شاهی قرض نکرده و دارد کارها را انجام می‌دهد، و مجلس با قدرت خودش دارد قوانین را که به صلاح مسلمین و اسلام است و قوانین اسلامی است دارد طرح می‌کند و دارد تصویب می‌کند، و قدرت‌های دیگر مشغول به تعمیر این کشور هستند و تا کنون بسیار کارهای مهمی کرده‌اند، ولو اینکه کم گفته‌اند ولکن زیاد کرده‌اند.
این برای این است که یک کشوری است احساس کرده است که خودش باید سرپای خودش بایستد، این احساس وقتی که در جمعیت پیدا شد، این معجزات هم دنبالش است. و آن وقت ما را اینطور کرده بودند که احساس این بود که نمی‌شود، نمی‌توانیم، باید از خارج بیایند، همه چیز ما از خارج است، سرتا قدممان باید فرنگی بشود، احساس این بود. وقتی احساس این بود، افکار جامد شده بود، یعنی افکار رفته بود دنبال اینکه ما نمی‌توانیم و باید دیگران دست ما را بگیرند. دیگران هم دست شما را نمی‌گرفتند، دیگران مال شما را می‌گرفتند، خزائن شما را می‌گرفتند. امروز احساس این است که می‌توانیم، این احساس، توانایی می‌آورد، این احساس افکار را متوجه و متمرکز می‌کند