پیش برویم. باید ما دشمن را، شرش را از سر ایران قطع بکنیم. و در عین حالی که بنده مکرر عرض کرده‌ام و مسئولین محترم فرموده‌اند، در عین حالی که ما هرگز مهاجم نیستیم و نخواهیم بود، لکن این پیشرفتی که در کشور عراق می‌شود برای دفاع است، دفاع از کشور خودمان، دفاع از کشور اسلامی عراق. امروز کشور عراق ابتلایش بیشتر از کشور ماست، مردم مسلمان عراق امروز بیشتر در رنج هستند از ما، اختناقی که در عراق حکمفرماست، در هیچ عصری شاید نبوده، مردم مالک هیچ نیستند در عراق. دم از اسلام می‌زنند این سردمدارهایی که اصل اسلام را اطلاع ندارند چی هست، لکن یک کلمه اسلامی شنیده‌اند و دم از اسلام می‌زنند، لکن اسلام را زیر پا گذاشته‌اند و این مردم مسلمان عراق را در فشار و اختناق قرار داده‌اند که سلب امنیت الآن از عراق هست.
بعضی از آقایان که تازه آمده بودند از عراق، می‌گفتند اصلاً مردم مسلوب الأمنیّه (1) هستند. اینها نمی‌دانند که فردا چه خواهند کرد با آنها، حزب بعث چه خواهد کرد با آنها. ما دفاع می‌کنیم از اسلام، اسلام در عراق دارد پایمال می‌شود. این ارتش عراق که همه بعثی نیستند؛ اینها یک دسته‌شان بعثی هستند، خوب، باقی مسلم هستند، اینها ننشینند که این حزب بعث، اسلام را زیر پا بگذارد و همه شعائر اسلامی را از بین ببرد.
اینها آن روزی که دست‌شان برسد، شک نکنید که اعتاب مقدسه را با خاک یکسان می‌کنند - همان طوری که قبور اولیاء خدا را در بقیع با نافهمی و کجروی از بین بردند - اینها با ضد اسلامی در عراق خواهند رفتار کرد و این بقاع مطهره را نخواهند - اگر دست‌شان برسد خدای نخواسته - باقی گذاشت. چرا ملت عراق و ارتش عراق توجه ندارند به این معانی؟ صدام لب جهنم واقع شده است، حزب بعث لب جهنم واقع شده است و محتاج به یک قیامی است در عراق، ولو قیامی ضعیف.
تسلط امریکا بواسطه بی‌عرضگی حکام منطقه
ما نمی‌خواهیم که به عراق تحمیلی بکنیم. ما عراق را محترم می‌دانیم، همان طوری که‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>