آوردیم ارزش‌اش بیشتر از این معانی است. آنی است که سیدالشهدا - سلام الله علیه - زن و فرزند خودش را فدای او کرده، آنی است که رسول الله - صلی الله علیه وآله وسلم - زندگانی خودش را در راه او صرف کرد، و ائمه معصومین ما در راه او آن همه رنج دیدند. ما هم که مدعی هستیم، و امیدوارم که این ادعا صحیح باشد - مدعی این هستیم که شیعیان آنها و پیروان آنها هستیم - باید همان‌طور که آنها تحمل داشتند مصایب را، در مقابل ارزش انسانی، در مقابل ارزشهای اسلامی، ما هم مصیبت‌ها را تحمل کنیم، و در مقابل همه مصیبت‌ها بایستیم، برای اینکه آن ارزش انسانی را به دست بیاوریم. اسلام را که رأس همه ارزش‌هاست در کشور خودمان و سایر کشورها پیاده کنیم.
رجزخوانی‌های صدام
و شما می‌دانید که امروز در جبهه‌ها چه پیروزیهای چشمگیری به وسیله همین جوانهای عزیز رزمنده ما به دست آمده است، که قدرتهای بزرگ الآن در فکر این هستند که برای شکست خوردن، تقریباً شکست آخر صدام، فکری بکنند که بلکه بتوانند این را حفظش بکنند. صدام هم که می‌بینید که وضع روحی‌اش یک وضع جنون آمیزی شده است که هر وقت شکست می‌خورد در میدان از دور می‌ایستد و کشور ما را، جوانهای ما را، بچه‌های ما را مورد موشکهای دوربرد می‌کند. و دیدید که با دزفول، سابق و حالا همین دیروز و امروز چه کرده است، و با مسجد سلیمان چه کرده است، و با مریوان و بانه چه کرده است. ما در جنگ بر او غلبه کردیم و او نمی‌تواند مقابله کند. و او با شرارت به مردم عادی، به مردم بی‌پناه، به اینها تجاوز می‌کند. و عجب این است که در یکی دو سه روز پیش از این، قبل از این جنایت، گفت که ما - به یکی از مسئولین آنها گفتند که، یا شاید خود صدام هم بودکه - ما به سازمان بین المللی یا یکی از همین سازمان‌ها گفتیم که ما حق خودمان را برای اینکه همه نقاط ایران را بکوبیم حفظ کردیم و ما این کار را می‌کنیم. و سازمان بین المللی هم که باصطلاح برای حفظ حقوق بشر است سکوت کرد و با این سکوت او را تشویق کرد به یک همچو جنایتی. او نمی‌تواند به نظامیهای ما صدمه بزند، لکن از دور می‌تواند که موشک بیندازد! موشک‌های دوربرد را بیندازد. همان‌