موشک‌هایی که قدرت‌های بزرگ به او دادند، قدرت امریکا و شوروی به او دادند، او را از دور بیندازد و خانه‌های مظلومین را به سر خود و بچه‌هاشان خراب کند، و رجز خوانی کند که ما چه کردیم و چه کردیم، چقدر کشتیم. این رجز خوانی ندارد که یک دسته مظلومی که، زن و بچه‌ای که در خانه‌های خودشان خوابیده‌اند، شما با موشکی که از خارج ایران می‌اندازید آنها را بکشید. از آن طرف هم عربده می‌کشد که خاک عراق هیچ از دست نرفته و یک وجبش ایرانیها وارد نشدند، در صورتی که 700 کیلومترش را الآن وارد شده‌اند و ان شاء الله بعدها هم امید است که تتمیم بشود. و من باید از این جوانهای عزیزی که جان خودشان را در دست گرفته‌اند و برای اسلام در این جبهه‌ها فعالیت می‌کنند، این قوای مسلحه ما از هر طایفه‌ای که هستند، و این جهادسازندگی که آنها هم بسیار فعالیت می‌کنند، من باید از آنها تشکر کنم. و انصافاً ما رهین منت برای آنها هستیم که آنها دارند در جبهه‌ها با آن وضعی که هست فعالیت می‌کنند، و برای شما پیروزی می‌آفرینند، سرفرازی می‌آفرینند.
مدال شجاعت بخاطر شکست
و ما در عین حالی که الآن بسیاری از شهرهای آنجا زیر نظر ما هست، و رزمندگان ما می‌توانند آنها را بمباران کنند، ابداً همچو کاری نکردند و نباید هم بکنند، برای اینکه مردم شهرها گناهی ندارند. ما در جنگ باید جلوی او را بگیریم، در جنگ باید صدمات را به او وارد بکنیم و او را محطوم (1) بکنیم و محکوم بکنیم و معدوم بکنیم ان شاء الله و من امیدوارم که این جنگ دیگر همین روزهای آخرش باشد ان شاء الله. این رژیم ساقط بشود و کشور عراق به دست خود ملت عراق اداره بشود، و به وجهش اسلامی و شایسته برای اسلام اداره بشود.
و از مطالبی که امروز به من اطلاع دادند این بود که صدام به یکی از فرماندهان خودش که در جبهه گفته است یک پیروزیی انجام داده است مدال داده است و این دأب‌