آبرویش را، حیثیتش را، همه چیزش را بدهد سر عیاشی؟
قدرتهای بزرگ منشأ تشنجات جهان
آن قدرت‌های بزرگ هم که شما را عمال خودشان قرار داده‌اند و الآن در لبنان دارند به سر مردم لبنان بیچاره آن کار را می‌کنند، مع ذلک باید همه‌شان بدانند که مردم نمی‌نشینند گوش کنند تا این کارها بشود. بالاخره همان معنایی که در ایران پیدا شد در جای دیگر هم پیدا می‌شود. باید از حالا فکر بکنند اینها. امریکا خیال نکند که ظلمش را دارد به مردم می‌کند و آنها هم نشسته‌اند. امریکا دید که آن محل خودشان منفجر شد.
همین چیزها حالا هست باز. چه هم شماها جلوگیری بخواهید بکنید مردم جانشان به لبشان رسیده است، مردم لبنان جانشان به لبشان رسیده است، مردم فلسطین جانشان به لبشان رسیده و لهذا انتحار می‌کنند. اگر یک کسی جانش به لبش نرسیده باشد که انتحار نمی‌کند برای اینکه شما را از کار بیرون کند. مردم نمی‌توانند تحمل بکنند، شما یک فکری بکنید. با زدن و با کشتن و با یغما کردن و با بمباران کردن کار درست نمی‌شود، شما کنار بروید تا مردم کار خودشان را بکنند. راحت بگذارید مردم را. بالاخره مسلمین باید خودشان فکری بکنند، بیدار بشوند و الّا اینها چاقوکش بین المللی هستند و نمی‌گذارند دنیا آرام باشد مگر اینکه مردم خودشان، مظلومین خودشان به فکر خودشان باشند، مظلومین جهان خودشان به فکر خودشان باشند. اگر مظلومین به فکر بیفتند دست اینها را قطع می‌کنند. و امیدوارم خدای تبارک و تعالی ملت‌های اسلامی را بیدار کند. ملت‌های مستضعف را بیدار کند. و خودشان زندگی خودشان را اداره کنند و ممالک خودشان را اداره کنند و دست قدرت‌های بزرگ را قطع کنند.
والسلام علیکم و رحمة الله
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>