صدام، مرده بی‌ارزش
صدام دیگر یک مرده‌ای است افتاده آنجا، این اهمیتی ندارد دیگر، لکن اینها دارند فساد می‌کنند. این هم یکی از فسادهای آنها بود که این را بازی‌اش دادند و احمقش کردند حمله کرد به ایران و تجاوز کرد به ایران، حالا هم تویش مانده است و نمی‌داند چه بکند. هی فریاد می‌زند بیایید دیگر صلح کنیم، می‌خواهد مهلت بگیرد که بعدها شرارت بکند. ما این را بهتر می‌شناسیم از دیگران، اینطور نیست که این صلح بخواهد، این می‌خواهد که به اسم صلح مهلت پیدا بکند، دوباره تشکیلاتی درست کند زیادتر و قدرتی پیدا کند زیادتر و دوباره حمله بکند. خوب، با یک همچو چیزی نمی‌شود صلح کرد. کدام انسان است که می‌تواند با یک دشمنی که با اسلام دشمن است، با خدا دشمن است، با ملت خودش دشمن است، با ملت ما دشمن است، این را مهلت بدهد تا اینکه دوباره تجهیز کند خودش را. قدرت‌ها هم به او کمک بکنند و باز هم افراد پیدا بکند و دوباره حمله بکند به اینجا. این را کسی نمی‌تواند مهلتش بدهد. این باید شرش کنده شود تا این منطقه درست بشود. و عمده شرّ آن ابرقدرت‌هاست و دولت‌های منطقه می‌توانند شر این را از منطقه خودشان بکنند. اگر این دولت‌ها با ملت هاشان دست به هم بدهند، ملت‌ها که حاضرند، دولت‌ها هم تسلیم ملت هاشان بشوند، نمی‌توانند آنها در این منطقه این فسادها را بکنند. اسرائیل نمی‌تواند بیاید اینجا شرارت بکند. لکن مع الأسف خود اینها هستند که راه را باز می‌کنند برای قدرت‌های بزرگ. شما ملاحظه می‌کنید که در همین منطقه چقدر ثروت هست که دارند ابرقدرت‌ها از اینها می‌برند، همان نفت چقدر هست که دارند روزی بیست میلیون تقریباً، کشورها از اینجا می‌برند و می‌خورند، مع ذلک اینها نشسته‌اند. آنها ریخته‌اند در خانه خودشان، لبنان خانه عرب است، درخانه عرب ریخته‌اند و دارند به خود عرب اینطور جنایت می‌کنند و ملت عرب نشسته‌اند آنجا و هیچ حرف نمی‌زنند. وقتی پای ایران پیش می‌آید می‌گویند اینها فارس‌اند، اینها خوب، آنها هم که عربند دیگر، شما نه فارس سرتان می‌شود نه عرب سرتان می‌شود، دنبال این هستید که چند روز عیاشی بکنید. خوب، این عیاشی تا کی؟ چقدر انسان‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>