می‌کنیم حال مشرع را، حضرت موسی - سلام الله علیه - را، وضع زندگی حضرت موسی و کیفیت تبلیغ او و مبارزه‌ای که او کرده است با طاغوت، او را وقتی که ملاحظه می‌کنیم، بعد می‌رویم سراغ امت موسی، آنهایی که می‌گویند ما امت حضرت موسی هستیم و ما پیرو حضرت موسی هستیم. موسی معارضه می‌کرد با طاغوت و اینها که می‌گویند ما پیرو حضرت موسی هستیم خودشان طاغوتند، در عین حال می‌گویند ما پیرو حضرت موسی هستیم. رادیو اسرائیل بسیار نصایح حضرت موسی را هم نقل می‌کند اما اسرائیل چه جور است؟ وضع او چی است؟ آنهایی که خودشان را انتساب می‌دهند به حضرت موسی و موسی وضع زندگی‌اش آن بود که یک شبان بود و یک عصا داشت و وضع شبانی‌اش هم آن وضع بود که تاریخ می‌گوید. آن وقت هم پاشد رفت سراغ بزرگترین قدرتی که در آن وقت بود و با او معارضه کرد و توجه به دنیا به هیچ وجه نداشت. آن وقت می‌بینیم که اینهایی که خودشان را از حضرت موسی می‌دانند چقدر به دنیا چسبیده‌اند. سرمایه‌های بزرگ امریکا در دست آنهاست، قدرت مادی امریکا در دست آنهاست، و می‌گویند ما هم به شریعت موسی معتقدیم. از او بدتر پیروان حضرت عیسی است. حضرت عیسی را خوب، همه می‌گویند که یک شخص - همین‌طور هم بوده است - یک شخص روحانی الهی بوده است که هیچ توجه به این مسائل مادی نداشته است، و به حسب قول آنهایی که پیروانش می‌گویند هستیم، این است که ایشان به هیچ وجه توجه به این‌طور مسائل مادی نداشته است، یک شخص روحانی به تمام معنا، روح الله به تمام معنا، آن وقت می‌آییم سراغ پیروانش. پیروانش کی هستند الآن؟ تمام مفاسدی که الآن، یعنی نصف کنید، نصف مفاسدی که الآن در دنیا هستش از پیروان حضرت عیسی - سلام الله علیه - هست؟
یعنی پیروان ادعایی. الآن دارند خودشان را مهیا می‌کنند برای عید میلاد حضرت عیسی، چه اشخاصی؟ اشخاصی که با عیسی مخالفت دارند، با خدای عیسی مخالفت دارند، اعتقاد به عیسی ندارند، لکن خودشان را می‌چسبانند به او. آن نصف دیگر عالم مال آنهایی است که ادعا می‌کنند که ما برای توده‌های مردم، برای ضعفا، برای چی داریم‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>