برای خاطر امریکا تمام این گرفتاریها را برای ما دارند پیش می‌آورند و می‌گویند ما مسلمان هستیم. خوب، این اسلام شد که شما بگویید که مسلم هستیم، لکن چون امریکا چطور است شما باید چه بکنید؟ نفت‌شان را به امریکا می‌دهند، تمام چیزهایی که مال خود ملت‌شان است تقدیم می‌کنند. ملتشان به آن ضعیفی و به آن بیچارگی دارد زیر ستم خود آنها پایمال می‌شود و باز ادعا می‌کنند که ما مسلمان هستیم.
مگر با ادعا انسان مسلمان می‌شود؟ می‌گویند ما مسلمان هستیم و می‌خواهیم که اتحاد باشد. ایران «هفته وحدت» درست می‌کند، آنها می‌گویند ایران دارد تفرقه می‌اندازد. در بعضی رادیوهایشان بود که ایران دارد تفرقه می‌اندازد. ایران هفته وحدت درست کرده، او می‌گوید تفرقه می‌اندازد. ایران می‌گوید که آقا، ای یک میلیارد مسلم، جمع بشوید با هم! این قدرتهای بزرگ را نگذارید این‌طور - چی بکنند - تعدی بکنند به دنیا. اینها هر گوشه می‌گویند ایران چه، ایران چه، که نگذارند اصلاً این حرف از حلقوم ایران بیرون بیاید. بالاخره نه آنهایی که ادعا می‌کنند ما تابع حضرت موسی هستیم ادعایشان صحیح است. نه آنهایی که ادعا می‌کنند ما تابع حضرت عیسی هستیم ادعایشان صحیح است، نه اینهایی که ادعا می‌کنند ما تابع پیغمبر اسلام هستیم. ادعاست، همه‌اش ادعاست. اعمال را باید دید چی هست. آن که طرفدار حضرت موسی است ببینیم - چطوری - حضرت موسی عملش آن بود؟ تاریخ ثبت شده است، قرآن هست، تاریخ هست، تورات هست، همه هست، ثبت شده است. اعمال شما هم حالا بیایید ببینید چی هست، اعمال هم مشاهد. آن هم که تابع حضرت عیسی است، تاریخ حضرت عیسی مضبوط است و خود آنها هم می‌دانند - البته با یک انحرافاتی - اعمالشان را که همه مردم دارند می‌بینند. آن هم که ادعا می‌کند، من طرف آن که الحاد است، در طرف الحاد واقع شده و هیچ چیز را درست نمی‌داند، آن هم که ادعا می‌کند که ما طرفدار ملت هستیم و توده‌ها هستیم و چه، آن هم هر جا دستش برسد می‌کوبد و می‌زند و می‌کشد و از بین می‌برد، و افغانستان را این‌طور کرده الآن. اینها هم که مسلمانند، خوب، همین‌طور. تاریخ اسلام را می‌بینند، دستشان است، قرآن کریم دستشان هست، سیره پیغمبر دستشان هست، همه را دارند
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>