سخنرانی
زمان: صبح 12 دی 1362 / 28 ربیع الاول 1404
مکان: تهران، جماران
موضوع: اتحاد و پایداری در راه هدف - اهمیت انتخابات
حضار: عسکراولادی، حبیب الله - امانی، سعید - لبّانی، محسن - رخ صفت - حیدری، ابوالفضل - شفیق
بسم الله الرحمن الرحیم
لزوم همراهی بازار با دولت
آنچه که باید همه به آن توجه داشته باشیم این است که امروز اکثر حکومتها با ما بد می‌باشند، پس ما هم باید همه با هم متحد و خوب باشیم. اگر بنا باشد که بازارها همراه جمهوری اسلامی نباشند، جمهوری شکست می‌خورد. امروز ما احتیاج به اتحاد داریم.
امروز باید همه با هم باشیم، اگر چنین نباشیم ما را از بین خواهند برد. همه قدرتها احساس کرده‌اند که اسلام برایشان ضرر دارد، و بعضی از آنها صراحتاً می‌گویند که با این اسلامی که در دنیا ما مطرح کرده‌ایم مخالف‌اند. آنها اسلامی مانند اسلام سعودیها را می‌خواهند. منافقین هم می‌گویند اسلامی که دست ببرد اسلام نیست، با اینکه در قرآن صراحتاً آمده است. البته گرانی هست، کمبود هست، و بیشترین صدمه‌اش به کارمندان دولت می‌خورد، ولی باید تحمل کرد. اگر امروز گله‌هایمان به بازار، مجلس و دولت کشیده شود و این گله‌ها به اختلاف تبدیل گردد، همه‌مان مسئول هستیم. اگر امروز اسلام سیلی بخورد، دیگر سربلند نمی‌کند. به خاطر اسلام باید مقداری از ناراحتی هایمان را کنار بگذاریم.
من که قریب هشتاد و پنج ساله هستم، با ضعف بسیار آن قدر که برای من ناراحتی و خستگی هست برای شماها نیست. اگر بنا باشد کنار رویم من باید کنار روم. ولی همه وارد در میدانی شده‌ایم که اگر یک قدم عقب بنشینیم شکست می‌خوریم. البته این‌طور نیست که کسی بتواند به شما و امثال شما توهین کند. اگر در روزنامه‌ای یا در مجلس به شما
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>