توهین شد نباید از میدان به در بروید. اصلاً برای خاطر از میدان در کردن عده‌ای متعهد، ناگواریهایی برایشان پیش می‌آورند، باید محکم در میدان بود. به اندازه‌ای که برای پیغمبر اکرم گرفتاری پیش آمد برای هیچ کس پیش نیامد، ولی ایشان تا آخر ایستادند و به تکلیفشان عمل کردند. همین‌طور برای ائمه - علیهم السلام - ولی آنها هم ایستادند. بیخود نبود که حبس می‌شدند، برای این زندان می‌شدند که جلوی آنهایی که بر ضد اسلام قیام کرده بودند می‌ایستادند. ما هم که ان شاء الله متعهد به اسلام می‌باشیم و رشد اسلام را می‌خواهیم، تصمیم داریم جهان را برگردانیم و امیدواریم که ملتها انجام دهند. نباید از دروغ و بدنامی و حرف زشتی که به ما نسبت می‌دهند از میدان به در برویم. البته معارضه کار را بدتر خواهد کرد، همه وقتتان صرف نوشتن و جواب دادن به روزنامه و مجلس می‌شود. با لحن برادری و ملایمت، کارها بخوبی تمام می‌شود. اگر کسی به ما بد کرد به بهترین وجه با او رفتار کنیم، کار به دعوا کشیده نمی‌شود. شما در انقلاب سهم زیادی دارید، بازار هم همین‌طور. اگر بازارها همراهی نمی‌کردند انقلاب پیروز نمی‌شد. پس پیه این مسائل را به خودتان بمالید. (1) انسان که یک قدم اصلاحی و زندگیساز بر می‌دارد نباید توقع داشته باشد که مورد پذیرش همه قرار گیرد، این نخواهد شد، امیرالمؤمنین را هم تا آخر عمر عده‌ای قبول نداشتند. اگر انسان بخواهد برای اسلام خدمت کند نباید توقع این را داشته باشد که همه او را بپذیرند. کسی که می‌خواهد برای خدا کار کند باید پیه حبس، تبعید، بدنامی و سایر چیزها را به خود بمالد. اگر به شما فحشی می‌دهند، شما برای خاطر خدا بپذیرید و ثواب کنید. این را نباید فراموش کنیم که ما همه یک چنین کار بزرگی را انجام داده‌ایم، حالا از شرق و غرب فحاشی نشنویم یا در داخل با فساد کسانی مواجه نگردیم؟! عده‌ای فاسد می‌خواهند بازار را بر ضد دولت و دولت را بر ضد بازار بشورانند. من همین حرفهایی را که به شما می‌زنم هر کسی که اینجا بیاید به او هم می‌گویم. ان شاء الله همه با هم خوب بوده و موفق باشید.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>